Resultaten burgerpeiling Sittard-Geleen

De gemeente Sittard-Geleen heeft in mei 2018 een burgerpeiling uitgevoerd. In de periode van 8 tot en met 28 mei vulden ruim duizend inwoners de enquête in. De uitkomsten van deze peiling laten zien hoe tevreden de inwoners zijn over verschillende thema's.

De thema’s zijn: woon- en leefomgeving, voorzieningen, relatie tussen inwoner en gemeente, gemeentelijke dienstverlening en zorg en welzijn. De resultaten zijn te raadplegen via de website http://www.waarstaatjegemeente.nl/ De huidige peiling wordt gezien als nulmeting en peilmoment aan het begin van de nieuwe coalitieperiode. De resultaten van de burgerpeiling 2018 geven handvatten voor de gesprekken in het najaar met inwoners, bedrijven en verenigingen, zoals beschreven in het coalitieakkoord Samen Duurzaam.

Om te meten of doelen gehaald worden en om ontwikkelingen in de gemeente te volgen, zal over uiterlijk twee jaar een nieuwe burgerpeiling gehouden worden.

Meer weten?

Kijk voor uitgebreide informatie op http://www.waarstaatjegemeente.nl/ en zoek op "Sittard-Geleen".