Nieuwbouw Parc Glana bijna van start

De gemeente wil een omgevingsvergunning verlenen voor de nieuwbouw van negen zorgwoningen (Parc Glana) aan de Lienaertsstraat 159, Geleen. Iedereen kan zijn zienswijze hierover kenbaar maken bij het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Het terrein Parc Glana aan de Lienaertsstraat in Geleen-Zuid ondergaat de komende jaren een metamorfose. Zuyderland bouwt er onder meer negen zorgwoningen, ruim opgezet, in een parkachtige omgeving. De woningen zijn bedoeld voor ouderen die niet meer zelfstandig kunnen wonen. Zij verblijven straks met zeven mensen in een huis waar de deuren altijd open staan en waar ze zelf hun potje kunnen koken. Waar ze kunnen opstaan als ze daar zin in hebben. Bijzonder aan Parc Glana is dat mensen met bijvoorbeeld dementie straks zelfstandig over dit parkachtige terrein kunnen lopen als ze even van de buitenlucht willen genieten. Bomen en struiken zorgen voor een natuurlijke afrastering. En nieuwe technologie helpt mee om te voorkomen dat mensen te ver afdwalen. Natuurlijk hebben de ouderen wel dagelijks ondersteuning van een zorgmedewerker.

Bouwen in fases

De bouw van de woningen start begin 2019 en neemt zo’n anderhalf jaar in beslag. Daarna wordt de hoogbouw van het voormalig verpleeghuis Odilia en de oude ziekenhuisvleugel gesloopt. Parc Glana is straks in principe autovrij en alleen toegankelijk voor tijdelijk verkeer (afleveren goederen, ambulance). Het aantal parkeerplaatsen wordt uitgebreid. De grote parkeerplaats wordt vervangen door vier kleinere parkeerplaatsen, verspreid over het park, waarvan er twee bereikbaar worden via de Spaubeeklaan.

De herontwikkeling van het hele gebied verloopt in fases en duurt zeker vier jaar. In de laatste fase vindt nieuwbouw plaats rondom de huidige hoofdentree. Hierbij wordt een aantal interne functies gemoderniseerd, waaronder de ontmoetingsruimte, het restaurant (met zaal) en de kantoren.

Er wordt alles aan gedaan om de overlast zoveel mogelijk te beperken. Aan- en afrijden van het bouwverkeer gebeurt via de Spaubeeklaan, om de buurt zoveel mogelijk te ontlasten. Er komt ook een tijdelijke alternatieve parkeerplaats voor medewerkers en bezoekers.

Informatiebijeenkomsten

Inmiddels zijn er twee informatieavonden geweest voor buurtbewoners en heeft de gemeente een klankbordgroep samengesteld waarin ook buurtbewoners zijn vertegenwoordigd.

Meer weten over het project? Lees dan het online magazine van Zuyderland.

Omgevingsvergunning

De gemeente wil een omgevingsvergunning verlenen voor de nieuwbouw van negen zorgwoningen (Parc Glana) aan de Lienaertsstraat 159, Geleen. Het ontwerpbesluit en de stukken voor dit project liggen tot 29 november ter inzage in de Stadswinkel, Geleen. Maak hiervoor eerst een afspraak via 14 046. Iedereen kan zijn zienswijze hierover kenbaar maken bij het college van B&W, Postbus 18, 6130 AA Sittard.

Meer informatie: www.ruimtelijkeplannen.nl (zoek op postcode 6164 GH, huisnummer 159).

Parc Glana