Aftrap gesprek met de samenleving

Sittard-Geleen, 10 september 2018 - Sittard-Geleen staat de komende periode voor een aantal grote opgaven. We kunnen als gemeente niet alles zelf regelen en oplossen. Tegelijkertijd weten we dat er veel mooie dingen gebeuren. Dat er bij ons bedrijfsleven, onze maatschappelijke partners en in onze samenleving veel goede ideeën zijn. Hoe kunnen we onze krachten bundelen en samen de juiste dingen doen? Dat is de rode draad van het gesprek met de samenleving waarvoor vorige week de aftrap plaatsvond in de raadszaal in Geleen.

Raadsleden op verkenning

Het coalitieakkoord ‘SAMEN DUURZAAM - Samen werken aan een gezonde gemeente' is een akkoord op hoofdlijnen. De nadere invulling van het akkoord vindt plaats in samen­spraak met de samenleving. Onze gemeenteraadsleden spelen hierbij een belangrijke rol. Zij gaan de komende weken op pad om te verkennen over welke maatschappelijke opgaven inwoners en verenigingen met ons in gesprek willen. En op welke manier ze dat gesprek bij voorkeur aangaan. De verkenningsronde vindt plaats van 7 tot en met 20 september.

Gespreksrondes in oktober

De verkenning vormt de basis voor de gesprekken die het college in oktober zo breed mogelijk gaat voeren. Dan gaan we ook in gesprek met het bedrijfsleven en onze maatschappelijke partners. Het college gaat géén wensenlijstjes ophalen. We brengen in beeld waar onze gezamenlijke opgaves liggen, en hoe we daar met zijn allen de schouders onder kunnen zetten.

Juiste keuzes

De uitkomsten van de gesprekken gebruiken we om het coalitieakkoord verder uit te werken en samen de juiste keuzes te maken. Zodat we een programma krijgen vóór en ván de hele Sittard-Geleense samenleving.

Bekijk de tijdlijn in groot formaat (pdf bestand)