Gemeente biedt inwoners met laag inkomen verlaagd rentetarief sociale leningen

Persbericht | Sittard-Geleen, 4 september 2018 - Het college van Sittard-Geleen heeft ingestemd met de rentetariefverlaging op sociale leningen die verstrekt worden door de Kredietbank Limburg. Daarmee geldt een rentepercentage van 2% voor alle nieuwe kredieten die de Kredietbank verstrekt, met uitzondering van de saneringskredieten. Deze renteverlaging van 12% naar 2% is uiterlijk 1 januari van kracht.

“Sociale kredieten zijn voor mensen die bij een gewone bank worden geweigerd", zegt wethouder Kim Schmitz (Armoedebestrijding). "De hoge tarieven zorgen dat deze kwetsbare doelgroep fors moet betalen voor een lening die nodig kan zijn voor zorgkosten, het vervangen van een kapotte koelkast of het aflossen van schulden. Bij een sociaal krediet hoort gewoon een sociale rente."

Noodzakelijke aankopen

De maatschappelijke- en economische taak die de Kredietbank met het verlenen van sociale kredieten vervult is belangrijk voor mensen die vanwege hun inkomen, leeftijd of negatieve BKR-registratie niet terecht kunnen bij commerciële banken. Dankzij deze kredieten kunnen zij noodzakelijk aankopen doen. Het bestedingsdoel wordt getoetst op maatschappelijke noodzaak. De renteverlaging helpt mensen sneller van schulden af te komen en draagt bij aan het verbeteren van de financiële positie. De kosten die gepaard gaan met de renteverlaging, structureel ruim 23.000 euro vanaf 2022, passen binnen de financiële kaders van het armoedebeleid.

De renteverlaging wordt ook ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Sittard-Geleen. De raad neemt in oktober een definitief besluit.