Limbrichterveld wordt aardgasvrij

Persbericht I Sittard-Geleen, 28 september 2018 - Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft subsidie beschikbaar gesteld voor het aardgasvrij maken van de wijk Limbrichterveld. Eerder dit jaar vroeg de gemeente subsidie aan. De subsidie is bedoeld voor zogeheten 'proeftuinen Aardgasvrije Wijken'.

"Dit is hartstikke mooi nieuws. Door de combinatie van aansluiting op Het Groene Net en woningisolatie kunnen we als een van de eerste gemeenten in Nederland een hele wijk aardgasvrij maken", legt wethouder Kim Schmitz (Duurzaamheid) uit. "De gemeente loopt daarin voorop naar een duurzame toekomst."

De ambitie van de Rijksoverheid reikt van 14% duurzame energie in 2020 naar een volledig duurzame energievoorziening in 2050. Dat lijkt nog ver weg, maar het betekent dat alle woningen voor die tijd van het aardgas af moeten. In Sittard-Geleen komt dit neer op zo’n vier woningen per dag.

Ook Bob Ruers, gedeputeerde voor Energie en Duurzaamheid, is enthousiast: “Graag wil ik de gemeente Sittard-Geleen, woningcorporatie Wonen Limburg, de wijk Limbrichterveld-Noord en de partners in Het Groene Net van harte feliciteren met het binnenhalen van deze belangrijke bijdrage in de verdere verduurzaming van de stad. De transitie naar een groene, energieneutrale provincie is een essentieel onderdeel van het aanbod dat Limburg dit voorjaar aan het Rijk gedaan heeft. Dit initiatief is wat mij betreft een goed voorbeeld van de gezamenlijke ambitie voor de toekomst van een duurzaam Limburg. Chapeau!”

Aardgasvrij wonen

Minister Ollongren heeft in een brief gemeenten uitgenodigd voor 1 juli plannen in te dienen voor het programma Aardgasvrije Wijken. In 2018 is voor zogeheten proeftuinen 90 miljoen euro beschikbaar. Voorwaarde is dat gemeenten dit jaar al kunnen starten.
Met de ondertekening van het klimaatakkoord van Parijs in 2015 heeft Nederland zich gebonden aan maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is hiervan een belangrijk onderdeel. Op dit moment zijn nog bijna alle Nederlandse huizen aangesloten op het gasnet. De ambitie in 2050 volledig aardgasvrij te zijn, houdt in dat dagelijks bijna 600 bestaande woningen omgebouwd moeten worden van gas naar een duurzame warmtebron.

Het Groene Net

Met lokaal energiebedrijf Het Groene Net beschikt Sittard-Geleen over de mogelijkheid om nog dit jaar met een dergelijke proeftuin te starten. In de wijk Limbrichterveld zijn al veel woningen en een verzorgingstehuis aangesloten op Het Groene Net. Met de subsidie van het Rijk wordt nu ook de rest van de wijk hierop aangesloten. De gemeente werkt hiervoor samen met woningcorporaties, Dubbel Duurzaam, warmte- en energiebedrijven, installateurs, huurders en/of woningeigenaren in de wijk.

Inwoners en ondernemers in de wijk worden binnenkort geïnformeerd over wat de overgang naar aardgasvrij wonen betekent.