Eerste rapportage 2019: positief financieel resultaat

Persbericht I Sittard-Geleen, 5 april 2019 – De gemeente Sittard-Geleen schrijft een positief resultaat van 880.000 euro bij in de eerste maanden van 2019. Dat blijkt uit de eerste programmarapportage 2019, die gisteravond aan de gemeenteraad is gepresenteerd.

Sittard-Geleen maakt per jaar vier rapportages waarin de afwijkingen staan ten opzichte van de begroting 2019. De eerste drie maanden van dit jaar valt vooral op dat er minder geld nodig is voor sociale werkplaats Vixia. Het gaat om 1,2 miljoen euro. Daar staat tegenover dat op basis van het parkeergedrag in de eerste twee maanden van dit jaar rekening moet worden gehouden met een risico dat de parkeeropbrengst 500.000 euro lager is. Hiervoor wordt alvast een voorziening getroffen van 250.000 euro. Naast deze grote posten zijn er kleinere mee- en tegenvallers. De gemeente krijgt meer dividend van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten dan verwacht en op het gebied van regresrecht, de uitkering uit het gemeentefonds en licentiekosten zijn er meer uitgaven. Het regresrecht (de mogelijk van een werkgever om bij arbeidsongeschiktheid kosten te verhalen) en de licentiekosten (nieuw contract met Microsoft) hebben ook consequenties in 2020 en verder. Dit moet volgend jaar binnen de nieuwe begroting opgelost worden.

Het positief saldo van 880.000 euro wordt gebruikt om de algemene reserve van de gemeente te verhogen. Zoals bekend heeft de gemeenteraad op 28 maart op dringend advies van de financiële toezichthouder besloten om de komende tijd alle overschotten in de reserve te storten, totdat die reserve het niveau heeft bereikt dat nodig is om de mogelijke tekorten die zich aandienen te kunnen betalen en het weerstandsvermogen voldoende is.

Het weerstandsvermogen is door de toevoeging van het resultaat van de eerste programmarapportage 96 procent (dat was op 1 januari 89 procent). Het streven is om minstens 100 procent te hebben.

Zie ook