Lintjesregen 2019 - uitreiking Koninklijke Onderscheidingen

Persbericht | Sittard-Geleen, 26 april 2019 – Burgemeester Sjraar Cox reikte bij gelegenheid van Koningsdag aan 18 verdienstelijke personen een Koninklijke Onderscheiding uit. Een persoon is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De overige personen worden allemaal benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.

Lintjesregen 2019

De gedecoreerden

De heer M.J. (Martin) Broer (78) uit Sittard

Hij is vrijwilliger bij de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht. Hij was onder meer ouderling en werkte bij het kerkbureau. Op dit moment ondersteunt hij als administrateur het College van Rentmeesters, maakt deel uit van de werkgroep Klussen in en rond de Kerk, verricht onderhoudswerk op de begraafplaats en maakt deel uit van het Wijkteam Zuid. Voor de Stichting Ophovenerhof heeft hij jarenlang het vervoer van de cliënten verzorgd en werd door velen als een vertrouwenspersoon gezien. Verder is hij begeleider van de tuinactiviteiten die op de Ophovenerhof worden aangeboden en werkt hij mee bij alle evenementen die er bij de Ophovenerhof georganiseerd worden.

De heer Broer is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw G.A. (Truus) Broer-van Tent (79) uit Sittard

Zij is vrijwilliger bij de Stichting Ophovenerhof waar zij de begeleiding van de bak- en kookactiviteiten voor haar rekening neemt. Zij heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de professionalisering hiervan en begeleidt de groep deelnemers met veel enthousiasme, waarbij vooral haar grote empathisch vermogen positief werkt.
Bij de protestantse gemeente Sittard-Grevenbicht is zij hulpkoster en coördinator van de zogenaamde koffiegroep. In het verleden heeft zij ook deel uitgemaakt van de zogenaamde bloemengroep en de Open Kerk Gruizenstraat Sittard.

Mevrouw Broer-van Tent is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer A.H. (Ad) Canton (65) uit Sittard

Hij is voorzitter van het Petruskoor in Sittard, een gemengd koor dat verbonden is aan de St. Petrus of Grote Kerk. Hij is secretaris van ondernemers- en buurtvereniging Paardestraat en omgeving. Verder is hij al meer dan vijfentwintig jaar beheerder van volkstuinvereniging De Gats. Bovendien is hij al geruime tijd secretaris van voornoemde vereniging. Zo’n 11 tuincomplexen zijn bij deze vereniging aangesloten. Verder heeft hij zitting in het Wijkplatform Centrum. Bovendien is hij secretaris van de personeelsvereniging van Arcus College en heeft hij in het verleden een belangrijke bijdrage geleverd aan vernieuwing van het horeca-onderwijs bij wat toen nog de Middelbare Horecaschool was.

De heer Canton is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw M.S.G. (Maria) Cleber-Schroen (76) uit Geleen

Mevrouw start als vrijwilliger bij Zuyderland Glana, waar zij meehelpt met de bingo-activiteiten en de muziekmiddagen. De laatste jaren is zij vooral actief als vrijwilliger bij de wijksteunpunten Zilverlinde en Daniken, waar zij onder meer zorgt voor de inkoop en meehelpt met de kookactiviteiten en het bingo. Zij heeft hier nagenoeg een dagtaak aan. Verder helpt zij mee met de vierdaagse, NL doet, Burendag en bovendien helpt zij enkele gezinnen die het niet breed hebben, door speelgoed en cadeautjes in te zamelen voor hen.

Mevrouw Cleber-Schroen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer L.M. (Bert) Delnoye (63) uit Sittard

Hij is maar liefst 40 jaar bestuurslid geweest van culturele vereniging De Mander, waar hij de functies van voorzitter en secretaris heeft vervuld. Hij heeft deel uitgemaakt van de Stichting Vriendenkring Frans Meulemans, die jarenlang geld heeft ingezameld om de projecten van pater Meulemans in Kameroen te ondersteunen. Hij maakt deel uit van het Acolietencollege Sittard, werkt mee aan activiteiten van de Veldeke Kring Sittard en hij maakte jarenlang deel uit van de redactie van de Pappegey.

De heer Delnoye is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer G.J.M. (Frits) Dohmen (70) uit Einighausen

Hij is al meer dan 40 jaar vrijwilliger bij Fanfare Concordia Einighausen. Hier verricht hij een breed scala aan activiteiten. Verder is hij al jarenlang als vrijwilliger verbonden aan de organisatie van de Oude Ambachten en verricht hij vrijwilligerswerk ten behoeve van de parochie OLV Tenhemelopneming in Einighausen.

De heer Dohmen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer P.G.M. (Pierre) Dohmen (66) uit Einighausen

Hij is vrijwilliger bij Fanfare Concordia en is betrokken bij de organisatie van diverse evenementen en geldinzamelacties. Een periode was hij muzikaal leider van de Smautkapel. Hij is betrokken bij de organisatie van de Oude Ambachten en hij maakt deel uit van de werkgroep Kleine Karweien van de parochie OLV Tenhemelopneming in Einighausen. Hij zet zich bovendien belangeloos in voor de Stichting ZiE (Zorg in Einighausen).

De heer Dohmen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer J.P.G. (Jan) Dols (66) uit Geleen

Hij is bestuurslid van Harmonie Augustinus Geleen, hij is bestuurslid van Buitencentrum de Spar, een groepsaccommodatie voor jeugdigen, hij maakt deel uit van het wijkplatform Krawinkel, is vrijwilliger bij parochie H. Augustinus Geleen, was mantelzorger, was bestuurslid bij handbalvereniging Wilskracht, was lid van de OR bij Enexis – Ziut en was geruime tijd politiek actief onder meer als raadslid.

De heer Dols is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer G.C.M. (Sjra) Geurts (64) uit Guttecoven

Hij is als vrijwilliger actief binnen de voetbalsport. Vele jaren was hij verzorger en elftalleider. Bij voetbalvereniging GVCG was hij achtereenvolgens secretaris, penningmeester en voorzitter. Hij heeft het hele fusieproces begeleid en tegenwoordig is hij vicevoorzitter van  VV Zwentibold. Hij is secretaris van het Dorpsplatform Guttecoven. In het verleden maakte hij deel uit van de Medezeggenschapsraad van de basisschool in Guttecoven.

De heer Geurts is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer A.J.H.C. (John) Hawinkels (73) uit Sittard

Hij is voorzitter geweest van Stichting Het Karwei, voorzitter van de Vrienden Sittard-Maasland (voorheen Kiwanisclub Sittard-Maasland), bestuurslid Stichting Daadkracht, bestuurslid Heerlens Schrijvers Café, bestuurslid en voorzitter van de Vriendenvereniging Limburgs Symfonie Orkest, Lid Raad van Toezicht Limburgs Symfonie Orkest, voorzitter en bestuurslid van de Stichting Vrienden van Philharmonie zuidnederland. Hij is oprichter en voorzitter van het Platform Vrienden Symfonische Orkesten Nederland, een organisatie waar alle professionele symfonische orkesten bij zijn aangesloten.

De heer Hawinkels is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer J.W. (Wil) Laumen (82) uit Geleen

Hij is bestuurslid van de Heemkundevereniging Geleen. Hij maakt deel uit van de zogenaamde groep geschiedenis en is daarnaast beheerder van het Heemkundelokaal. Hij heeft meegewerkt aan gastlessen op basisscholen over de mijnen. Verder draagt hij zorg voor de registratie van de nieuwe aanwinsten van de Heemkundevereniging. Hij maakt deel uit van het Barbaracomité, dat de jaarlijkse Barbaraviering en koempelmiddag organiseert. In het verleden was hij lid van het Kerkbestuur en secretaris van het Rectoraat van de H. Barbara Lindenheuvel.

De heer Laumen is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer J.H.J.M. (Bert) Meuffels (62) uit Sittard

Hij is al dertig jaar kaderlid van zwemvereniging/reddingsbrigade Watervrienden Sittard. Hij is al lange tijd bestuurslid en belast met algemene zaken van deze vereniging. Verder is hij voorzitter van de zogenaamde technische commissie en is vertrouwenspersoon voor de leden en badcoördinator. Sinds een aantal jaren is hij als vrijwilliger verbonden aan Hospice Mariaveld te Susteren en is hij actief bij de zorgboerderij in Haagsittard.

De heer Meuffels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau
 

De heer J.M.L. (Jac) van Peij (73) uit Limbricht

Hij was bestuurslid/secretaris bij de Stichting Gemeenschapshuis Limbricht, is vrijwilliger bij de stichting Gemeenschapsbelangen Limbricht, is vrijwilliger bij de Zonnebloem, is voorzitter van KBO afdeling St. Salvius, vrijwilliger bij Filmhuis De Domijnen en in het verleden heeft hij meer dan dertig jaar vrijwilligerswerk verricht voor de Zusters Karmelietessen van het Goddelijk Hart van Jezus, die hun moederhuis aan de voet van de Kollenberg in Sittard hebben. Daarnaast is hij al zo’n tien jaar mantelzorger.

De heer Van Peij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer A.G.H. (Gerrit) Rademakers (82) uit Limbricht

Bij Fanfare St. Jan Leyenbroek is hij jarenlang bestuurslid geweest, heeft zorg gedragen voor het beheer van de muziekbibliotheek en het onderhoud van de instrumenten. Hij heeft zitting in de zogenaamde muziekcommissie. Jarenlang heeft hij de opleiding van de jeugd voor zijn rekening genomen en was hij kapelmeester. Verder was hij zeer geruime tijd mantelzorger voor diverse personen.

De heer Rademakers is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw M.D.H. (Marieke) Russel (62) uit Schipperskerk

Zij is voorzitter van schaakclub De Raadsheer, was adviseur en restaurateur bij de Stichting Kleine Monumenten Stein, presentator en redactielid Lokale Omroep Stein, conservator bij Kempenmuseum De Acht Zaligheden in Eersel, bestuurslid en adviseur bij de Stichting MEG. Verder ontplooit zij regelmatig sociaal maatschappelijke activiteiten. Bovendien is zij mentor van een van haar broers die in een instelling verblijft.

Mevrouw Russel is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw C.A.H. (Riny) Schrijen-Meuffels (72) uit Sittard

Zij is bestuurslid geweest bij Stichting Overhoven luidt de klok, zij heeft als verpleegkundige jarenlang Lourdesbedevaarten begeleid, is vrijwilliger bij het Toon Hermans Huis in Sittard, waar zij naast gastvrouwtaken ook enkele activiteiten begeleidt. Zij is betrokken bij de horecacommissie van de Philharmonie, die bij tal van activiteiten de catering verzorgt en helpt mee met het uniformenbeheer. Zij maakt kleding voor enkele grotere carnavalsgroepen. Verder verricht zij mantelzorgtaken voor een aantal personen uit haar omgeving.

Mevrouw Schrijen-Meuffels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

De heer A.H. (Ton) Smits (79) uit Geleen

Hij is bestuurslid geweest van voetbalvereniging Heidebloem, was lid van de Cliëntenraad van Huize Louise in Brunssum, was jarenlang vrijwilliger in St. Odilia. Hij heeft bewoners onder meer wegwijs gemaakt in de digitale wereld in het zogenaamde internetcafé, verzorgde cursussen voor personeel en vrijwilligers en ging met regelmaat ook lesgeven bij bewoners van de nabijgelegen zorgappartementen.Tegenwoordig is hij secretaris van speeltuin Miranaburg en hij is lid van het wijkplatform Lindenheuvel waar hij webmaster is en deel uitmaakt van de werkgroep evenementen.

De heer Smits is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau

 

Mevrouw H.M.W. (Lenie) Ubachs-Meuffels (78) uit Sittard

Zij is bestuurslid van het wijkontmoetingscentrum voor Ouderen in Leyenbroek, zij is vrijwilliger bij Fanfare St. Jan, waar zij onder meer coördinator van het damescomité is, zich bezighoudt met het uniformenbeheer en uitbater/beheerder is van de fanfarezaal. Zij maakt deel uit van het buurtpreventieteam Parkolley en is vrijwilliger bij de Gemmakapel.

Mevrouw Ubachs-Meuffels is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau