Augustus 2019

 • Ongeval met giftige stof op Chemelotterein

  Persbericht | Sittard-Geleen, 3 augustus 2019 - Bij de salpeterzuurfabriek van OCI Nitrogen op het Chemelotterrein in Sittard-Geleen is zaterdagmorgen rond 11.45 uur een wolk stikstofoxide vrijgekomen. Omwonenden zijn via sirenes en NL-Alertberichten gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden. Rond 13.15 uur werd het sein "veilig" gegeven.

 • Inwoners denken mee over profielschets nieuwe burgemeester

  Persbericht I Sittard-Geleen, 12-08-2019 - Een vertrouwenscommissie, met leden uit de gemeenteraad, is voor de zomervakantie aan de werkzaamheden begonnen om een profielschets voor de nieuwe burgemeester op te stellen. Ook inwoners van Sittard-Geleen krijgen de kans om hun mening te geven over wat ze belangrijk vinden aan een nieuwe burgemeester. Dat gebeurt via een online enquête van 12 – 22 augustus.

 • Opgraving rondeel Fort Sanderbout te bezoeken

  Bij archeologisch vervolgonderzoek naar Fort Sanderbout in Sittard is een stuk rondeel blootgelegd uit de late middeleeuwen. Geïnteresseerden kunnen deze mooie vondst komen bekijken op donderdag 22 augustus van 15.00-16.00 uur. Een archeoloog geeft ter plekke tekst en uitleg.

 • Ook toren ontdekt bij archelogie Fort Sanderbout

  De vele belangstellenden die vanmiddag een kijkje kwamen nemen bij het opgegraven rondeel van Fort Sanderbout, kregen een extra verrassing. Vandaag zijn een eindje verderop in de wal resten aangetroffen van een vermoedelijke verdedigingstoren uit de 15e of 16e eeuw. De archeologen doen nog verder onderzoek om meer inzicht te krijgen.

 • Namen twee externe informateurs / adviseurs bekend

  Sittard-Geleen, 23 augustus 2019. Twee externe informateurs / adviseurs, dhr. Chris Rutten en mevr. Ellen van den Hoven, gaan de mogelijkheden na van de vorming van een college dat kan steunen op een breed draagvlak van de gemeenteraad. Aanleiding hiervoor is het verlies van de meerderheid in de gemeenteraad van de huidige coalitiepartijen. Het aanzoeken van de twee informateurs is gedaan in overleg met de heren Meekels en Houtakkers. Burgemeester Cox handelt overeenkomstig de afspraken die gemaakt zijn met de vertegenwoordigers van alle groeperingen in de raad.

 • Proeftuin Centrum Geleen kan van start

  Persbericht I Sittard-Geleen, 29 augustus 2019 – De Provincie Limburg heeft de gemeente Sittard-Geleen toestemming gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van de Proeftuin Centrum Geleen, die loopt van 2 september tot en met 31 december van dit jaar.