Ook toren ontdekt bij archelogie Fort Sanderbout

De vele belangstellenden die vanmiddag een kijkje kwamen nemen bij het opgegraven rondeel van Fort Sanderbout, kregen een extra verrassing. Vandaag zijn een eindje verderop in de wal resten aangetroffen van een vermoedelijke verdedigingstoren uit de 15e of 16e eeuw. De archeologen doen nog verder onderzoek om meer inzicht te krijgen.

resten van de vermoedelijke toren

Resten van de vermoedelijke toren uit de 15e of 16e eeuw.

Toeschouwers bij de opgraving

Grote belangstelling bij de opgegraven resten van de toren.

Historische kaart van Fort Sanderbout uit 1538

Kaart uit 1538 met mogelijke indicaties van het rondeel (1) en de toren (2).