Opgraving rondeel Fort Sanderbout te bezoeken

Bij archeologisch vervolgonderzoek naar Fort Sanderbout in Sittard is een stuk rondeel blootgelegd uit de late middeleeuwen. Geïnteresseerden kunnen deze mooie vondst komen bekijken op donderdag 22 augustus van 15.00-16.00 uur. Een archeoloog geeft ter plekke tekst en uitleg.

Afbeelding opgravingen rondeel Fort Sanderbout

Vestingwerken

Bij eerder archeologisch onderzoek werden al sporen gevonden van het rondeel. Het maakt deel uit van de oude vestingwerken en staat ook prominent op een oude tekening uit 1538. Die blijkt daarmee toch meer waarheidsgetrouw te zijn dan eerder werd gedacht.

Afbeelding Rondeel Fort Sanderbout

Sittard

Het rondeel heeft een geschatte doorsnee van 40 meter. Dat is uitzonderlijk groot voor een klein stadje als Sittard. Dit - in combinatie met de aanwezigheid van maar liefst drie grachten rond de vesting - duidt er op dat Sittard in de late middeleeuwen wellicht belangrijker was dan tot nog toe werd aangenomen.

Afbeelding Oostelijke Schootsvelden

Oostelijke Schootsvelden

Het archeologisch onderzoek vindt plaats voorafgaand aan de start van fase 2 van de herinrichting van de oostelijke schootsvelden. De werkzaamheden starten later in augustus. Dan worden de grachten uitgegraven en ingezaaid. Er komt een fietspad en het gebied wordt verder ontsloten voor wandelaars.