Proeftuin Centrum Geleen kan van start

Persbericht I Sittard-Geleen, 29 augustus 2019 – De Provincie Limburg heeft de gemeente Sittard-Geleen toestemming gegeven voor de uitvoering van de eerste fase van de Proeftuin Centrum Geleen, die loopt van 2 september tot en met 31 december van dit jaar.

De eerste maatregel in de Proeftuin Centrum Geleen is na dit weekend al van kracht. Vanaf maandag 2 september geldt voor de parkeerterreinen aan het Koningsplein (onderste deel), de Elisabethstraat en op de Markt voor de stadswinkel in Geleen het nultarief voor de eerste twee uur parkeren.

Plannen voor onder meer het versterken van het imago van het centrum in Geleen en het vergroten van de levendigheid (door middel van extra evenementen en culturele activiteiten) worden de komende periode nader uitgewerkt. Voor de eerste fase van de proeftuin stelt de provincie 190.000 euro beschikbaar. Voor de gehele proeftuin, die loopt tot en met december 2020, stelt de gemeente Sittard-Geleen 310.000 euro beschikbaar. Van de ondernemers in het centrum van Geleen wordt een substantiële bijdrage verwacht.

Aan de uitvoering heeft de Provincie Limburg voorwaarden gesteld. Zo moet de uitvoering van de proeftuin worden gemonitord en worden de bevindingen van de eerste fase in het eerste kwartaal van 2020 geëvalueerd. Ook dienen alle betrokken partijen (Centrum Management Geleen, Vereniging van Eigenaren, ondernemers) een wezenlijke bijdrage te leveren aan de proeftuin. 

Om het bestuursakkoord met de provincie verder vorm te kunnen geven en de proeftuin in 2020 een vervolg te kunnen geven, moet de gemeente Sittard-Geleen bij de komende  begrotingsbehandeling ook nieuwe financiële beleidskaders opstellen om de financiële positie van de gemeente weer gezond te maken. Daarnaast moet er dit najaar een traject worden opgestart om te komen tot een visie hoe de gemeente zich de komende (ruim) tien jaar moet ontwikkelen. Ook de gemeenteraad moet de uitgewerkte plannen breed dragen.