Extra raadsvergadering Sittard-Geleen

Persbericht I Sittard-Geleen, 17 december 2019 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen komt op woensdag 18 december bijeen in verband met de aanbeveling voor een nieuwe burgemeester.

Om 18.30 uur is er eerst een vergadering achter gesloten deuren. Aansluitend zal een openbare zitting worden gehouden waarin de naam van de eerste persoon op de aanbeveling bekend wordt gemaakt.

De raadsvergadering wordt gehouden in het stadhuis in Geleen, dat na 18:00 uur niet meer toegankelijk is voor publiek en pers. Om 19:30 uur zal de voordeur geopend worden voor mensen die de openbare zitting willen bijwonen. Zij zullen vervolgens in de hal moeten wachten tot de besloten vergadering is geëindigd. De openbare zitting volgt zo spoedig mogelijk na het besloten gedeelte, maar niet eerder dan om 19:45 uur.