Bestuursconvenant plaveit weg voor Participatiebedrijf

Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juli 2019 - De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek zetten een nieuwe stap in de aanloop naar de oprichting van het Participatiebedrijf door een bestuursconvenant aan te gaan. Daarin spreken Beek, Beekdaelen, Sittard-Geleen en Stein af wat er de komende tijd gaat gebeuren zodat op 1 januari aanstaande het nieuwe integraal Participatiebedrijf opgericht kan worden.

Dat Participatiebedrijf gaat voor de deelnemende gemeenten de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) en/of de Participatiewet uitvoeren. ,,Het aangaan van het bestuursconvenant is een belangrijke stap op weg naar de daadwerkelijk oprichting van het Participatiebedrijf,” zegt wethouder Felix van Ballegooij, die voorzitter is van het algemeen en dagelijks bestuur van WSW-bedrijf Vixia. ,,Op de eerste plaats omdat er voor de mensen die in de WSW of in de Participatiewet zitten nu duidelijkheid en zekerheid komt over de wijze waarop na 1 januari aanstaande hun werk of uitkering geregeld wordt, maar ook omdat we nu politiek-bestuurlijk allerlei afspraken maken waar we op kunnen bouwen.”

Sinds 2017 wordt gewerkt aan de vorming van het Participatiebedrijf. De gemeenten in de Westelijke Mijnstreek willen hun krachten bundelen om de weg naar werk voor alle inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt zo kort en overzichtelijk mogelijk te   maken. Vixia en het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek worden dan één organisatie, waarin beleid, bestuur en uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening en de Participatiewet zijn geïntegreerd met ingang van 1 januari 2020.

Beek en Sittard-Geleen hebben vorig jaar al aangegeven aan het Participatiebedrijf deel te zullen nemen, waarbij Sittard-Geleen kiest voor de rol van centrumgemeente en Beek deelnemer is. Beekdaelen heeft in het verleden een andere keuze gemaakt voor de uitvoering van de Participatiewet, maar wenst wel afnemer te worden (met name voor de WSW’ers uit de voormalige gemeente Schinnen). Stein heeft nog geen keuze gemaakt en krijgt tot 1 december 2019 de ruimte om te bepalen of, wanneer en hoe deze gemeente aansluit bij het integrale Participatiebedrijf.

Niet-vrijblijvend

In het bestuursconvenant, dat niet vrijblijvende afspraken bevat, staat ook welke stappen de verschillende gemeenten en Vixia de komende tijd zetten om op 1 januari aanstaande met een nieuw Participatiebedrijf te kunnen starten. Het gaat dan onder meer over de  (versnelde) om- en afbouw van Vixia BV, het afwikkelen (liquidatie) van de bestaande regelingen van de Gemeenschappelijke Regeling en de overdracht van de aandelen van Vixia BV naar centrumgemeente Sittard-Geleen.

Het is de bedoeling dat dit convenant, na raadpleging van de gemeenteraden, in oktober wordt vastgesteld en ondertekend. Het algemeen en dagelijks bestuur van Vixia heeft het convenant inmiddels vastgesteld, onder meer in verband met een noodzakelijke aandelenoverdracht.

Uiterlijk op 20 december aanstaande nemen de gemeenten vervolgens een (definitief) integraal besluit over aansluiting bij het Participatiebedrijf, met als doel om op 1 januari 2020 daadwerkelijk van start te gaan. Centrumgemeente Sittard-Geleen garandeert dat het Participatiebedrijf dan klaar is, onvoorziene omstandigheden voorbehouden. Daartoe wordt de komende tijd gewerkt aan de dienstverleningsovereenkomst, ICT, huisvesting, plaatsing van mensen, ontwikkeling van de naam en huisstijl en de afwikkeling van de oude structuur.

Medewerkers

De WSW-medewerkers zullen van  de overgang van Vixia BV naar het Participatiebedrijf  weinig merken. Ze blijven in hun eigen vertrouwde werksituatie, alleen de naam boven het salarisstrookje verandert. De overige medewerkers van Vixia (deze mensen zijn in dienst van Vixia BV) gaan over naar de centrumgemeente Sittard-Geleen.

De samenwerking met opdrachtgevers en klanten van Vixia blijft uiteraard van groot belang. De werkzaamheden die nu onder de vlag van Vixia plaatsvinden, worden na 1 januari 2020 voortgezet door het Participatiebedrijf. Het Participatiebedrijf zal  samen met opdrachtgevers en klanten blijven werken aan de ontwikkeling van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt  en passende en veilige werkomgevingen.

Afbeelding logo gemeente Beek   Afbeelding logo gemeente Beekdaelen Afbeelding logo gemeente Sittard-GeleenAfbeelding logo gemeente SteinAfbeelding logo Vixia