Juni 2019

 • Kadernota legt fundament voor toekomst Sittard-Geleen

  27 juni 2019

  Persbericht I Sittard-Geleen, 13 juni 2019 – De toekomst van de gemeente Sittard-Geleen is gestoeld op drie pijlers. Vanaf 2021 is er ruimte om noodzakelijke of gewenste ontwikkelingen vorm te geven. Tot die tijd kan binnen het bestaande beleid bekeken worden welke accentverschuivingen mogelijk zijn. De rode draad de komende jaren is een solide financieel beleid en een goede bedrijfsvoering. Dat blijkt uit de Kadernota 2019, die het college van B&W vandaag aan de gemeenteraad heeft aangeboden en die de titel ‘Samen bouwen op een nieuw fundament’ heeft gekregen.

 • Extra impuls voor centrum Geleen

  Persbericht Sittard-Geleen |13 juni 2019 – Een aantal maatregelen moet het centrum van Geleen op korte termijn een extra impuls geven. Het college van Sittard-Geleen stelt daarvoor een budget van € 250.000,- in het vooruitzicht. Een maatwerkregeling voor nieuwe ondernemers, korting op het parkeertarief gerelateerd aan koopgedrag en het vergroten van de groenbeleving zijn hier onderdeel van. Het pakket aan maatregelen staat in een voorstel dat op 27 juni in de Ronde met de gemeenteraad wordt besproken.

 • Wijkzone#1 gaat voor breed cultureel aanbod en nieuw publiek

  Persbericht | Sittard-Geleen, 18 juni 2019 - Cultureel project Wijkzone #1 ontvangt uit de reguliere budgetten voor Cultuur een bijdrage van 40.000 euro van het college van B&W. De bijdrage aan het project, onderdeel van de proeftuin 'Ruimte voor Makers', stimuleert een breed cultureel aanbod, naast het aantrekken van een nieuw (jong) publiek. De deelnemende partners van subsidieaanvrager productiehuis 'Via Zuid' stellen hun netwerk en expertise ter beschikking aan de podiumtalenten.

 • Eerste groepsdetachering Vixia en Participatiehuis

  Persbericht | Sittard-Geleen, 19 juni 2019 – Acht medewerkers van Vixia en het Participatiehuis gaan op 3 juli op detacheringsbasis werken bij de Chocolate Company in Kerkrade. Ze zijn de eerste medewerkers die in een zogenoemde groepsdetachering aan de slag gaan.

 • Krant Zorg en Ondersteuning

  20 juni 2019

  In de week van 17 tot en met 23 juni wordt de krant Zorg en Ondersteuning 2019 verspreid. In deze krant leest u meer over mogelijke zorg en ondersteuning vanuit de gemeente. Maar u vindt vooral ook informatie over het aanbod van diverse welzijnsorganisaties uit onze regio.

 • Iedereen doet mee in Sittard-Geleen, Beek en Stein!

  Persbericht | Sittard-Geleen, 21 juni 2019 –Sittard-Geleen, Beek en Stein willen voorop lopen bij inclusie en gaan samen aan de slag om het VN-Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap uit te voeren. Daarom werd vandaag in Sittard het manifest ‘Iedereen doet mee!’ ondertekend. De ondertekening was onderdeel van de startbijeenkomst Lokale Inclusie Agenda.