Extra impuls voor centrum Geleen

Persbericht Sittard-Geleen |13 juni 2019 – Een aantal maatregelen moet het centrum van Geleen op korte termijn een extra impuls geven. Het college van Sittard-Geleen stelt daarvoor een budget van € 250.000,- in het vooruitzicht. Een maatwerkregeling voor nieuwe ondernemers, korting op het parkeertarief gerelateerd aan koopgedrag en het vergroten van de groenbeleving zijn hier onderdeel van. Het pakket aan maatregelen staat in een voorstel dat op 27 juni in de Ronde met de gemeenteraad wordt besproken.

“Het centrum van Geleen verkeert in zwaar weer”, legt wethouder Jos Bessems (o.a. binnenstedelijke ontwikkeling) uit. “Op korte termijn kunnen we vijf quick wins realiseren die het centrum van Geleen een impuls gaan geven. De definitieve invulling van die maatregelen gebeurt in samenspraak met inwoners, ondernemers, vastgoedeigenaren en investeerders.”

Vooruitlopend op een fundamentele en structurele aanpak van de Geleense problematiek worden enkele quick wins voorgesteld:

  1. Gereduceerde parkeertarieven op basis van koopgedrag
  2. Het aanpassen van de stimuleringsregeling naar een regeling voor maatwerk
  3. Het vergroten van de groenbeleving
  4. ‘Doorpakken’ op het Oude Raadhuis
  5. Verruiming van het uitstalbeleid

De parkeertarieven maken ook onderdeel uit van het pakket aan maatregelen. Wethouder Eefje Joosten (o.a. Parkeren): “We hebben vele gesprekken gevoerd met Centrummanagement, ondernemers en pandeigenaren. Op korte termijn kunnen we in samenspraak met hen iets doen. Bij wijze van pilot zal voor de periode uiterlijk september t/m 31 december 2019 een reductie op het parkeertarief gelden, gerelateerd aan het koopgedrag van de klant.”  

In het centrum van Geleen verdienen vier aspecten de aandacht. Zo zijn er de vermindering en de verschraling van het retail-aanbod, de parkeertarieven en de onaantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Als laatste speelt ondermijning als verborgen thema, in samenhang met leegstand en verloedering.

Naast de maatregelen op korte termijn is er een fundamentele aanpak nodig voor de Geleense binnenstad. Die aanpak moet gebaseerd zijn op gedegen onderzoek en daarop voortbouwende visievorming. Deze brede visievorming op het centrum Geleen start na de zomervakantie en wordt in de eerste maanden van 2020 afgerond. De resultaten kunnen dat worden betrokken bij de begroting 2021.