Wijkzone#1 gaat voor breed cultureel aanbod en nieuw publiek

Persbericht | Sittard-Geleen, 18 juni 2019 - Cultureel project Wijkzone #1 ontvangt uit de reguliere budgetten voor Cultuur een bijdrage van 40.000 euro van het college van B&W. De bijdrage aan het project, onderdeel van de proeftuin 'Ruimte voor Makers', stimuleert een breed cultureel aanbod, naast het aantrekken van een nieuw (jong) publiek. De deelnemende partners van subsidieaanvrager productiehuis 'Via Zuid' stellen hun netwerk en expertise ter beschikking aan de podiumtalenten.

"Het is de bedoeling dat vanuit leegstaande monumentale gebouwen in onze stad, bijvoorbeeld religieus erfgoed, door jonge talenten een verbinding met de omwonenden wordt gezocht", zegt cultuurwethouder Jos Bessems. "Door de samenwerking bereiken we een publiek dat normaal gesproken niet in aanraking komt met podiumkunsten, zoals theater. Het mooie van dit project is dat het start met ophalen van echte verhalen die leven bij mensen in de wijk. We willen van onderop het culturele profiel van onze stad versterken en producties maken met professionals, amateurs en publiek. We beginnen met dit project in Geleen, omdat hier een impuls op zijn plaats is en in het verleden het “straattheater” tot bloei kwam. Wijkzone#1 kan na de eerste editie uitwaaieren en verder ontwikkeld worden in andere stadsdelen of steden binnen de Stedelijke Cultuurregio Zuid."

Stedelijke Cultuurregio Zuid

Zuid-Limburg werkt op cultureel gebied samen in de Stedelijke Cultuur Regio Zuid. De deelnemende partners zijn de provincie en Maastricht, Heerlen en Sittard-Geleen. Zij werken samen met 160 culturele instellingen in Zuid-Limburg. In de voorbereiding naar de nieuwe Cultuurplan-periode 2021-2024 zijn drie proeftuinen uitgewerkt, namelijk 'Film', 'Dans' en 'Ruimte voor Makers'.