Investeringen in toekomst Holtum-Noord

Persbericht I Sittard-Geleen, 21 maart 2019 – Om logistiek bedrijventerrein Holtum-Noord toekomstbestendig te maken, gaat de gemeente Sittard-Geleen vier acties doen. Het meest concreet is het verbeteren van de kwaliteit van de infrastructuur in het gebied. Daarmee is een bedrag van 1,4 miljoen euro gemoeid.

De huidige wegen en rotondes zijn vijftien jaar geleden gerealiseerd. Daarbij werd er geen rekening gehouden met  het huidige intensieve gebruik en het steeds zwaarder worden van vrachtwagens en lading. Om de veiligheid van de weggebruikers te kunnen blijven waarborgen en om te voorkomen dat de gemeente voortaan elke vijf jaar de wegen moet repareren, wordt nu voorgesteld om op Holtum-Noord grondig ‘constructief’ onderhoud te doen, waarbij wegvakken inclusief fundering worden vervangen. Ook de rotondes in het gebied krijgen een opknapbeurt en worden voorzien van een betonnen wegdek.

Ter hoogte van de ingang van de Holtum-Noord Campus (het grote groene warehouse van Leeyen) komt een voorsorteerstrook voor afbuigend vrachtverkeer, zodat de verkeersdoorstroming op de Holtum-Noordweg gewaarborgd is. Het bedrijf zelf heeft overigens ook maatregelen genomen om opstoppingen te voorkomen en extra toegangspoorten aangelegd.

Parallel hieraan wordt de bewegwijzering naar Holtum-Noord aangepast, om te bewerkstelligen dat het gebruik van de noordelijke afrit gestimuleerd wordt en de weg langs de kern Holtum minder wordt gebruikt.

Een andere belangrijke investering heeft te maken met het doorontwikkelen van Holtum-Noord naar een smart-grid. Een smart-grid is een intelligent energienet waarbij met moderne technologie vraag en aanbod van diverse energiebronnen op elkaar worden afgestemd. Op Holtum-Noord zal via een proeftuin worden nagegaan wat er mogelijk is met energieopwekking (o.a. zonnepanelen op daken), energiegebruik en energieopslag. Dankzij een bijdrage van ESZL (Economische Samenwerking Zuid-Limburg) kan nu het verkennend onderzoek plaatsvinden. Medio dit jaar wordt vervolgens besloten of het project een vervolg krijgt.

Ook wordt er onderzocht op welke wijze het logistieke knooppunt Sittard-Geleen/Stein zich de komende jaren moet ontwikkelen om interessant te blijven voor het (logistieke) bedrijfsleven (met oog voor de leefbaarheid in de omgeving) en de werkgelegenheid behouden kan blijven. Dit onderzoek beperkt zich overigens niet tot Holtum-Noord en de logistieke functies in Sittard-Geleen en Stein, maar gaat ook kijken naar Beek (Aviation Valley) en Echt-Susteren.

Tegelijkertijd wordt samen met ESZL en de Provincie Limburg een plan ontwikkeld met als doel om voldoende personeel beschikbaar te hebben voor de logistiek.

De gemeenteraad bespreekt de noodzakelijk investeringen en de geplande onderzoeken in zijn vergadering van mei aanstaande.