Kapwerkzaamheden Geleenbeekdal stilgelegd

De voorbereidingen voor de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat in Sittard zijn in volle gang. Onder de noemer Corio Glana werken Waterschap Limburg, de gemeente Sittard-Geleen, de Provincie Limburg en Natuurmonumenten nauw samen om de beek weer op natuurlijke wijze door het landschap te laten kronkelen.

Naast ruimte voor de ontwikkeling van het natuurlijke, historische landschap heeft de herinrichting van het Geleenbeekdal meer voordelen. Zo draagt deze bij aan het realiseren van een klimaatbestendige stad. Niet alleen de waterkwaliteit wordt verbeterd, ook de bergingscapaciteit van het beekdal wordt vergroot. Zo is er minder kans op wateroverlast én droogteschade in het centrum van Sittard. In Corio Glana wordt ook de renovatie van het Stadspark meegenomen.

Op 29 november 2018 heeft inloopbijeenkomst plaatsgevonden in de Ophovenerhof waar ongeveer 150 omwonenden aanwezig waren. Daar zijn alle plannen toegelicht.  

Bomenkap stilgelegd

Om het gebied hiervoor geschikt te maken, is medio maart onder begeleiding van een ecoloog gestart met het kappen van bomen. De gemeente heeft hiervoor een kapvergunning verleend. De ecoloog heeft samen met de Bomenstichting en IVN uiterst zorgvuldig bekeken welke bomen in het gebied moeten verdwijnen en welke niet.

Naar verwachting zouden de kapwerkzaamheden medio april worden afgerond. Door de zachte weersomstandigheden is het broedseizoen echter eerder gestart dan verwacht. Besloten is daarom de kapwerkzaamheden tijdelijk stil te leggen en deze ná het broedseizoen (ongeveer na de bouwvak) weer op te pakken. Het losliggende hout wordt netjes opgeruimd. Er zijn inmiddels tweehonderd van de ongeveer zeshonderd bomen gekapt. In een latere fase van het project worden overigens ook weer ongeveer zeshonderd nieuwe, deels ook grote, bomen geplant.

Informatiefilm

Wilt u meer weten over de herinrichting van het Geleenbeekdal tussen de Middenweg en Agricolastraat? Bekijk dit filmpje over Corio Glana!