Nieuw plan Middengebied, bijna 700 woningen minder

Persbericht I Sittard-Geleen, 21 maart 2019 – De Haese CV en de gemeente Sittard-Geleen hebben een nieuw plan gemaakt voor deelplan C van het Middengebied tussen Geleen en Sittard. In het nieuwe plan worden 225 gewone woningen en 50 zorgwoningen gebouwd. Dat zijn er 475 minder dan in het oorspronkelijke plan. Ook het aantal woningen in deelplan A vermindert waardoor er in totaal bijna zevenhonderd woningen minder gebouwd gaan worden dan in het uit 1998 daterende plan werd voorgesteld.

,,Je ziet dat er de laatste decennia in onze regio anders tegen woningbouw wordt aangekeken. De voorspelde afname van de bevolking is daar ontegenzeggelijk op van invloed geweest,” verklaart wethouder Pieter Meekels de afname van de bouwbehoefte. ,,Daarom praten we met ontwikkelaars en zoeken we naar mogelijkheden om woningen te bouwen die aansluiten op de vraag van de consument. En bovendien proberen we leegstand te voorkomen.”

,,Gezamenlijk met gemeente hebben wij hard gewerkt om te komen tot een duurzaam plan in lijn met het beleid van de Provincie Limburg en binnen de aangepaste wensen van de gemeente en zijn blij met het bereikte resultaat. Kijkend naar de gewijzigde marktomstandigheden zullen wij met deze nieuwe opzet tussen Sittard en Geleen een groene en ruim opgezette woonwijk realiseren voor diverse doelgroepen,” zegt Erik Leijten, vertegenwoordiger namens De Haese CV.

De Haese CV, een combinatie van Bouwfonds Property Development BV en Heijmans Vastgoed BV, heeft contractueel de mogelijkheid om in het gebied tegenover het Zuyderland Ziekenhuis zevenhonderd woningen te bouwen. Om dat aantal te realiseren werd in het plan elke vrije vierkante meter grond benut voor woningbouw. Gezien de veranderende vraag van consumenten heeft De Haese CV een nieuw ontwerp gemaakt waarin plaats is voor 225 gewone huizen en 50 woningen bedoeld voor mensen die (geïndiceerde) zorg nodig hebben. Er is sprake van een grote variëteit: vrijstaande woningen, rijwoningen en 2 onder 1-kapwoningen. Er is voldoende ruimte tussen de woningen om te spreken van een groene omgeving. De planning is om deze woningen de komende tien jaar te bouwen.

De ontwikkelaar gaat er vanuit dat in het nieuwe gebied mensen komen wonen die op zoek zijn naar ruim opgezet wonen in een dorps-landelijk woonmilieu met alle centrumvoorzieningen in de directe nabijheid. Er wordt interesse verwacht van terugkeerders, huishoudens, jonge gezinnen en jongere ouderen die vanwege studie of baan ooit zijn weggegaan maar nu terug willen naar de regio waar ze zijn opgegroeid. Tenslotte vormen de kenniswerkers een doelgroep. Uit onderzoek blijkt dat zij op zoek zijn naar ruim opgezet wonen in een suburbaan woonmilieu. Middengebied deelplan C voldoet hier volledig aan.

Middengebied deelplan A is al grotendeels klaar. Dat ligt tussen het ziekenhuis en de noordelijke bebouwing van Geleen. Langs de Rijksweg was in het oorspronkelijke plan nog plaats voor verschillende zeslaags appartementencomplexen. Ook dat plan is aangepast. Er wordt nu uitgegaan van een kleiner appartementencomplex en vooral gewone huizen, circa 36 in totaal. Hierdoor (en door eerdere aanpassingen, bijvoorbeeld bij Haspengouw) is in deelplan A sprake van ruim tweehonderd woningen die niet gerealiseerd gaan worden.

Het verminderen van het aantal woningen in het Middengebied tussen Geleen en Sittard betekent voor de gemeente ook een vermindering van de bijdrage die de ontwikkelaar moet betalen. Het gaat in totaal om 1,6 miljoen euro. ,,Een fors bedrag voor de gemeente, ”weet Pieter Meekels, ,,maar anderzijds is het belangrijk dat het Middengebied verder ontwikkeld wordt. Bovendien kunnen de 700 woningtitels die nu vrijvallen gebruikt worden om de centrumstedelijke gebieden te versterken.”

Middengebied deelplan B wordt na de besluitvorming door de gemeenteraad over deelplan C (gepland in mei) verder opgepakt. Deelplan B omvat de ontwikkeling van het groene gebied rondom A en C.