Werkzaamheden oostelijke schootsvelden Sittard

We gaan weer aan de slag in de oostelijke schootsvelden. Gezien de financiële situatie van onze gemeente wordt de tweede fase van het project versoberd uitgevoerd. Er komt bijvoorbeeld geen water in de gracht. Ook is het ontwerp van de buitengracht aangepast in overleg met diverse belangengroepen. Als alles volgens planning verloopt, kunnen we in juni beginnen met de echte werkzaamheden voor fase 2.

Groenwerkzaamheden

Ter voorbereiding hierop starten er op vrijdag 8 maart alvast diverse groenwerkzaamheden. Het gebied van de dubbele gracht wordt opgeschoond. Dat geldt ook voor het terrein van de 7 voormalige volkstuinen. Ter voorbereiding op de aanleg van de droge buitengracht verwijderen we hier ook de tussenhagen en de hagen op de kopse kant. De haag aan de noordelijke/lager gelegen kopse kant  wordt in het najaar terug geplant nadat de buitengracht is aangelegd.

De buitenhaag snoeien we terug naar 1,60m. Aan de kant van het voetpad en het gazon verwijderen we alle draad en oneffenheden uit de haag. Ingegroeide vlierstruiken en de poort aan de zijde van het voetpad worden vervangen door kornoelje.

Afstemming en controle

Bovenstaande groenwerkzaamheden zijn afgestemd met de belanghebbende partijen. Uiteraard controleert een ecoloog voor aanvang eerst of er geen vogels broeden in de hagen.