Eikenprocessierups: wat doet de gemeente?

De gemeente brengt elk jaar opnieuw in kaart waar de eikenprocessierups zich bevindt. Op die manier kan de gemeente op tijd, en zo gericht mogelijk bestrijden. Plekken waar mensen het meest gevaar lopen (zoals scholen, drukke plekken) zijn het eerst aan de beurt. De rupsen worden bestreden met een biologisch middel. Vermijd contact met de eikenprocessierups. Als u per ongeluk in aanraking bent geweest met de haartjes spoel dan de huid goed met lauw water. Of strip de haartjes van de huid met plakband. U kunt beter niet wrijven of krabben. De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over. Bel bij oogklachten of allergische klachten de huisarts.

1 augustus

In de komende jaren proberen we de overlast van de eikenprocessierups zo goed mogelijk te beperken. Daarvoor is onderzoek nodig. Om zoveel mogelijk te weten te komen over het gedrag, de ontwikkeling van de rups en daarna de vlinder vangen we de vlinders in zogenaamde feromoonvallen. In 13 van de 15 feromoonvallen die we in de bomen hebben opgehangen zijn vlinders aangetroffen!

Afbeelding vlinder eikenprocessierups
Rugzijde vlinder

26 juli

Op 24 juli zijn de eerste vier geregistreerde vlinders in Nederland aangetroffen in Grevenbicht. De meeste nesten zijn nog volledig gesloten. In de komende twee weken wordt in samenwerking met de Provincie Brabant en de Provincie Belgisch Limburg een lichtval ingezet om in de nacht te monitoren naar de vlucht van de vlinder van de eikenprocessierups.

In Sittard-Geleen zijn zeer veel bomen op tijd gespoten. Nu blijkt dat maar liefst 75% van de meldingen niet over de eikenprocessierups gaat. Dit komt door de enorme belangstelling in de media dit jaar. Alleen bomen die niet bekend stonden als ‘hotspot’ en daarom niet gespoten zijn, hebben vaak meerdere grote nesten met rupsen die in de overgangsfase zijn naar vlinders, de zogenaamde poppen. Bij de overige meldingen betreft het vaak een spinsel zonder rupsen of kleine proppen met enkele poppen. Die zijn niet schadelijk en hebben ook geen brandharen.

Feromoonval
Feromoonval

Afbeelding lichtval eikenprocessierups
Lichtval

Afbeelding van vlinder eikenprocessierups
Nachtvlinder

18 juli

Momenteel kan er geen sprake meer zijn van overlast door brandharen. Vanaf begin juli zijn de nesten gesloten. Dan komen geen brandharen meer vrij. In de nesten zijn de rupsen al verpopt maar er zijn nog geen nachtvlinders aangetroffen in de feromoonvallen.

4 juli

Op de afbeelding ziet u een nest van de eikenprocessierups
De nestvorming van de rupsen is nu klaar. Op plekken waar niet gespoten is komen grote nesten voor. 

Op de afbeelding ziet u hoe de feromoonvallen worden opgehangen
We hebben vandaag de feromoonvallen opgehangen. Deze vallen vangen de mannelijke motten. Binnen 2 weken worden de eerste nieuwe grijze nachtvlinders verwacht.

24 mei

De rupsen zijn verveld naar het vierde larve stadium. De rupsen hebben nu brandharen en daarom wordt er gestopt met bespuiten. Een eikenprocessierups kan wel 700 000 miniscule kleine brandharen hebben. Als men deze rupsen bespuit, kan het achtergebleven huidje, de vervelling, een infectiebron blijven. Als de nestvorming heeft plaatsgevonden worden enkele nesten weggehaald.

15 mei

De ontwikkeling van de eikenprocessierups verloopt traag. Momenteel zijn de rupsen nog klein door het koude weer. Er is plaatselijk behoorlijk blad gevreten. De rupsen zijn verveld naar het derde stadium. Zodra de vervelling plaatsvind en er brandharen aanwezig zijn stopt de bespuiting.

De bespuitingen in de gemeenten Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht en Eijsden-Margraten zijn, op enkele plekken na, klaar.

8 mei

Als het koud is wordt niet gespoten. Het middel XenTari werkt alleen als dit met de bladeren tijdens het eten in het darmkanaal komt. Bij een temperatuur onder de 14 à 15 °C eten de rupsen niet. Bij nat weer of bij te veel wind kan ook niet gespoten worden. Dit resulteert in een minder snelle bestrijding. De ontwikkeling van de rups is trager dan normaal vanwege de lage temperatuur. De meeste rupsen zijn al verveld naar het derde stadium.

Gezien dat we mogen spuiten tot het vierde vervellingstadium hebben we nog 10 tot 14 dagen tijd.

1 mei

De bespuiting verloopt goed en zit op op schema. De eikenprocessierups is nog steeds in het larve-stadium 2. Vermoedelijk komt dit vanwege de koude nachten.

Als de temperatuur langer dan een dag niet boven de 15 °C, komt gelieve dan een of meerdere dagen te stoppen tot de temperatuur weer oploopt. De rupsen eten niet bij een te lage temperatuur. Het middel komt dan niet in het darmkanaal van de rups. Spuiten heeft dan geen zin. Omdat de ontwikkeling van de rups bij koud weer traag is hebben we voldoende tijd om goed werk te leveren. We verwachten in de komen twee weken nog niet het larvale stadium 4 en dus ook geen brandharen.

25 april

Door het warme weer is er voldoende blad  aan de eikenbomen en wordt begonnen met de bestrijding.

17 april

Door het koude weer is de bladontwikkeling bij de eiken erg uiteenlopend. Er is bij 80% van de bomen weinig tot matige bladontwikkeling. Daardoor is het spuiten nog niet begonnen.

10 april

Gezien de knopontwikkeling van de eiken wordt naar verwachting vanaf donderdag 25 april gespoten. Als eerste bij scholen (tijdens de paasvakantie), kinderdagverblijven en medisch dagverblijven.

3 april

De eerste eikenprocessierupsen zijn uit de eipakketten gekomen. Afhankelijk van het weer begint de bestrijding over 4 weken.