Oktober 2019

 • Financiën Sittard-Geleen weer op orde

  Bezuinigingen hebben resultaat gehad ● Klein overschot in begroting 2020

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 oktober 2019 – Sittard-Geleen hoeft in 2020 niet extra te bezuinigen. Ook een extra belastingverhoging is niet nodig. Dat blijkt uit de begroting 2020 met als titel Samen Verder Bouwen, die vandaag is gepresenteerd en waarin ruimte is om te investeren in veiligheid, bedrijfsvoering, openbare ruimte en binnenstedelijke ontwikkeling.

 • Houd ons water schoon - Wat mag niet in het riool?

  Dat er geen hondenpoepzakjes in het riool thuishoren weten de meeste mensen wel. Zelfs als deze van afbreekbaar materiaal gemaakt zijn, raken de rioleringen hierdoor verstopt. Dus horen deze in de afvalbakken thuis. Wat kan niet in het riool en wat kun je dan met het overige afval doen?

 • Impulsen armoedebestrijding ondanks bezuinigingen

  Persbericht | Sittard-Geleen, 8 oktober 2019 – Ondanks de grote financiële uitdagingen van de gemeente is het de afgelopen periode gelukt om enkele terreinen van Armoedebestrijding een impuls te geven en verbeteringen aan te brengen in de uitvoering van het huidige beleid. De verbeteringen zorgen ervoor dat inwoners die moeten leven van een minimuminkomen, meer besteedbaar inkomen overhouden.

 • Sittard-Geleen tekent voor lokale aanpak ‘Eén tegen eenzaamheid’

  Wethouder Kim Schmitz (eenzaamheidsaanpak) en ambassadeur Marianne van den Anker ondertekenden vandaag het convenant voor aansluiting bij het programma Eén tegen eenzaamheid. “Door aan te sluiten bij het programma spreken we af dat we ons samen met de diverse partners, onverminderd blijven inzetten om eenzaamheid in Sittard-Geleen tegen te gaan”, licht wethouder Kim Schmitz toe.

 • Samenwerking Jeugdfonds Cultuur voortgezet

  Het college heeft besloten om de komende jaren de samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur voort te zetten, met een jaarlijkse bijdrage van 38.000 euro. Hiermee kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook de komende jaren gebruik blijven maken van mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, kunst, toneel of dans.

 • Krachten gebundeld in één Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

  Eén Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek dat op efficiënte en klantgerichte wijze de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Dat is het doel. Het college van gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek hebben op 8 oktober ingestemd met het meerjarenondernemingsplan en de bijhorende begroting voor het Participatiebedrijf Westelijk Mijnstreek.

 • Bladkorven en bladvegen

  Het opruimen van de bladeren is gestart. Gelukkig laten niet alle bomen op hetzelfde moment hun bladeren vallen. Dat is afhankelijk van de boomsoort en de temperatuur.

 • Nieuwe beheerder voor parkeergarages van Sittard-Geleen

  Interparking neemt op 1 november het beheer over van de parkeergarages van de gemeente. Met Interparking gaan we in goede samenwerking de komende jaren de dienstverlening in de parkeergarages van Sittard-Geleen naar een hoger niveau tillen. Interparking is één van de grootste parkeerexploitanten met parkeerlocaties in bijna 400 steden in Europa.

 • Hoogste score Sittard-Geleen als sociaal werkgever

  Een goede werkgever zijn voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Als gemeente slagen we daar zo goed in dat we direct trede 3 hebben bereikt op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) en daar zijn wij trots op!

 • Helpdesk stikstofbeleid

  De stikstofcrisis treft ondernemers uit veel verschillende sectoren. Heeft u vragen over het stikstofbeleid of het aanvragen van een natuurvergunning? Dan kunt u terecht bij de gratis helpdesk Stikstofbeleid van BIJ12.

 • Opent u uw wereld voor pleegzorg?

  Ieder kind verdient het om zo thuis mogelijk op te groeien. In het kader van de Week van de Pleegzorg (30 oktober t/m 6 november) lanceert Pleegzorg Nederland een nieuwe campagne: Open je wereld nu!

 • Limburgse ArcheoRoute nu ook in Sittard-Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 31 oktober 2019 – Twee locaties in Sittard-Geleen maken vanaf nu ook deel uit van de Limburgse ArcheoRoute. Deze route, die wordt ondersteund door een mobiele applicatie, vertelt bijzondere verhalen rondom archeologische vondsten in Limburg. Sittard-Geleen sluit aan met ijkpunten over de geschiedenis van de Geleenbeek en de vestingwerken bij Fort Sanderbout.