Krachten gebundeld in één Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

Eén Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek dat op efficiënte en klantgerichte wijze de Participatiewet en Wet sociale werkvoorziening uitvoert voor de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. Dat is het doel. Het college van gemeente Sittard-Geleen en gemeente Beek hebben op 8 oktober ingestemd met het meerjarenondernemingsplan en de bijhorende begroting voor het Participatiebedrijf Westelijk Mijnstreek.

Het meerjarenondernemingsplan en bijhorende begroting wordt nu ter bespreking voorgelegd aan de gemeenteraad. Met het besluit van 8 oktober start ook het adviestraject bij de medezeggenschap. Op basis van de input van deze trajecten vindt de definitieve besluitvorming over de oprichting van het integraal Participatiebedrijf uiterlijk op 20 december plaats.

Centrumregeling

Na de start van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek wordt de centrumgemeente Sittard-Geleen verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet en Wsw voor de gemeenten Beek en Sittard-Geleen. Het college van Stein heeft vorige een voorkeursscenario uitgesproken voor deelname aan het Participatiebedrijf. De gemeenteraad van Stein moet hierover nog een definitief besluit nemen. Daarnaast worden dienstverleningsafspraken gemaakt met de gemeente Beekdaelen om te zorgen dat de Schinnense Vixianen ook op hun huidige werkplek kunnen blijven. De gemeenten houden hun sturing, beleidsvrijheid en budgetrecht via dienstverleningsafspraken met de centrumgemeente. De huidige GR-regeling wordt aangepast naar of vervangen door een regeling met een beperktere reikwijdte. De vennootschap (en de aandelen) gaat over naar de centrumgemeente Sittard-Geleen.

Eén partij voor de buitenwereld

Afhankelijk van de definitieve besluitvorming is er voor inwoners en werkgevers in de Westelijke Mijnstreek op 1 januari 2020 één partij en één aanspreekpunt voor de uitvoering van de Wsw en Participatiewet. Ook wordt dan gewerkt van uit één integraal dienstverleningsconcept voor kandidaten en werkgevers.

Achter de schermen een groeimodel

Achter de schermen neemt  de praktische integratie van Vixia BV nog enige tijd in beslag. Dat zal gefaseerd opgepakt worden. Dat heeft een aantal redenen. Niet alles kan gerealiseerd of voorbereid worden voordat er definitieve besluitvorming ligt. Daarnaast is het een complex proces om een productiebedrijf te integreren met een gemeentelijke organisatie. Dan gaat het bijvoorbeeld om samenvoeging van verschillende ICT-systemen, administraties, contracten en werkprocessen. Verder wordt goed gekeken naar een programma van eisen voor de nieuwe huisvesting. Voorlopig blijft het Participatiebedrijf gebruik maken van de bestaande locaties van Vixia BV en de gemeente Sittard-Geleen. Ook de ontwikkeling van een nieuwe naam en stijl van het Participatiebedrijf wordt vanaf 2020 opgepakt in samenspraak met de betrokken partijen. 

Rimpelloze overgang voor de Wsw-medewerkers

Uitgangspunt is en blijft dat de Wsw-medewerkers van de overgang naar het Participatiebedrijf zo weinig mogelijk merken. Ze blijven in hun eigen vertrouwde werksituatie en houden hun arbeidsvoorwaarden (tenzij er voor hen persoonlijk andere afspraken liggen op grond van hun persoonlijke ontwikkeling). De overige medewerkers van Vixia BV gaan mogelijk qua werkplek wel over naar de centrumgemeente Sittard-Geleen, maar blijven voorlopig in dienst van Vixia BV zodat hun arbeidsvoorwaarden niet veranderen.

Investeren in ambitie en innovatie

Het Participatiebedrijf Westelijke Mijnsteek wil het beste in zijn soort worden. Door de bundeling van kennis, infrastructuur en marktpotentieel van de gemeenten en Vixia BV zijn er veel meer mogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt om mee te doen. Ook de werkgevers in onze economische regio profiteren van het gemak van één aanspreekpunt voor personeelsvraagstukken, social return en een breed aanbod aan mogelijke kandidaten. Om de ambities waar te maken, is het nodig om op verschillende onderdelen het dienstverleningsconcept verder te ontwikkelen. Ook is er een innovatieve en eigentijdse omgeving nodig met verschillende werkvormen. Hier kunnen alle doelgroepen van de Participatiewet zich optimaal ontwikkelen op het gebied van persoonlijke, professionele en werknemersvaardigheden. Dit vergroot de kansen op duurzame plaatsing bij zoveel mogelijk reguliere werkgevers.