Samenwerking Jeugdfonds Cultuur voortgezet

Het college heeft besloten om de komende jaren de samenwerking met het Jeugdfonds Cultuur voort te zetten, met een jaarlijkse bijdrage van 38.000 euro. Hiermee kunnen kinderen uit gezinnen met een laag inkomen ook de komende jaren gebruik blijven maken van mogelijkheden om deel te nemen aan activiteiten op het gebied van bijvoorbeeld muziek, kunst, toneel of dans.

De gemeente Sittard-Geleen vindt het belangrijk dat kinderen zich kunnen ontwikkelen en meekunnen doen op het gebied van school, uitjes, sport en cultuur. In de regeling “Kansen voor alle Kinderen” werkt de gemeente intensief samen met het Jeugdfonds Cultuur, Jeugdfonds Sport en Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek. Afgelopen jaren zijn de aanvraagmogelijkheden makkelijker geworden en er is stevig ingezet op communicatie voor en door partners, zoals het onderwijs en de kinderopvang.

Weten of u in aanmerking komt voor de regeling?
Kijk dan op www.sittard-geleen.nl/kansenvoorallekinderen.