April 2020

 • College positief over extra opvangplekken voor asielzoekers

  01 april 2020

  Persbericht | Sittard-Geleen, 1 april 2020 - Het college van B&W heeft aangegeven positief te staan tegenover de vraag van de Regietafel Limburg om extra opvang voor asielzoekers te realiseren. Ook is het college bereid mogelijke locaties te verkennen. Daarbij gaat het, zo geeft het college te kennen, om een locatie met maximaal 200 opvangplekken. Zodra meer concrete informatie bekend is wordt hierover overleg gevoerd met de gemeenteraad.

 • Eikenprocessierups: wat doet de gemeente?

  31 juli 2020

  De gemeente brengt elk jaar opnieuw in kaart waar de eikenprocessierups zich bevindt. Op die manier kan de gemeente op tijd, en zo gericht mogelijk bestrijden. Plekken waar mensen het meest gevaar lopen (zoals scholen, drukke plekken) zijn het eerst aan de beurt. De rupsen worden bestreden met een biologisch middel. Vermijd contact met de eikenprocessierups. Als u per ongeluk in aanraking bent geweest met de haartjes spoel dan de huid goed met lauw water. Of strip de haartjes van de huid met plakband. U kunt beter niet wrijven of krabben. De klachten gaan binnen 2 weken vanzelf over. Bel bij oogklachten of allergische klachten de huisarts.

 • Informatiepunt Samen Sterk

  14 april 2020

  De coronacrisis heeft een grote impact op ons dagelijkse leven. Toch zijn er ook lichtpuntjes in deze onzekere tijden. We zien op verschillende plekken in de gemeente initiatieven ontstaan van inwoners die elkaar onderling helpen en steunen, elkaar een hart onder riem steken. Bijvoorbeeld door boodschappen te doen, maaltijden te bezorgen, door te ondersteunen als mantelzorger of een luisterend oor te bieden aan mensen die eenzaam of angstig zijn. Dat verdient een groot compliment, de crisis brengt gelukkig ook nog wat moois.

 • Bekendmakingen beschikbaar op overheid.nl

  08 april 2020

  De gemeente neemt besluiten over uw omgeving. Denk daarbij aan veranderingen in regels, bestemmingsplannen, structuurvisies, aankondigingen en vergunningen. Van die besluiten moeten alle inwoners op de hoogte worden gebracht. Als iemand het niet eens is met de plannen of besluiten, moet diegene bezwaar kunnen maken tegen de plannen of een zienswijze kunnen indienen.

 • Sittard-Geleen zet zich extra in voor kwetsbare kinderen

  07 april 2020

  Persbericht | Sittard-Geleen, 7 april 2020 – Sittard-Geleen heeft een brief gestuurd aan alle scholen met het verzoek om kinderen in een kwetsbare positie zo goed mogelijk in beeld te brengen. Het gaat daarbij om kinderen die extra begeleiding of ondersteuning nodig hebben, die moeilijk bereikbaar zijn of waar thuis geen veilige basis is. Doel is om ook tijdens de coronacrisis zoveel mogelijk hulp te bieden waar nodig is.

 • Cliëntervaringsonderzoek Wmo

  17 april 2020

  Medio april start de gemeente Sittard-Geleen het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Woont u in onze gemeente en ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen.

 • Extra aandacht voor huiselijk geweld en kindermishandeling

  08 april 2020

  In deze periode van ‘verplicht afstand houden’ en ‘zoveel mogelijk thuisblijven’ vanwege het coronavirus, is het extra belangrijk goed naar elkaar om te kijken.

 • Impact corona op financiën gemeente ongewis

  09 april 2020

  Persbericht I Sittard-Geleen, 9 april 2020 – De eerste rapportage van de gemeente Sittard-Geleen heeft dit jaar alleen een signaalfunctie. In afwachting van de financiële impact van de coronacrisis op de gemeentelijke begroting, stelt het college de raad voor om nu nog geen maatregelen te nemen. Bij de tweede rapportage zullen die, indien nog noodzakelijk, nadrukkelijk wel aan de orde komen.

 • Nieuwe methode Participatiebedrijf blijkt succesvol

  Persbericht I Sittard-Geleen, 14 april 2020 – Talenten ontdekken van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, blijkt een succesvol instrument voor effectieve begeleiding naar werk. Dat is de conclusie van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek die mensen aan de slag laat gaan in ‘De Werkplaats’. Hier ontdekken begeleiders van het Participatiehuis welke arbeidskansen iemand nog meer heeft. Daarna zetten zij samen in op een passend vervolg.

 • Sluiting parkeerplaats Ten Eysden en toestellen BOSSpark

  14 april 2020

  De meeste mensen houden zich goed aan de voorschriften van de Rijksoverheid om 1,5 meter afstand te houden en niet met groepen samen te komen. Ook tijdens het paasweekend waarin Handhaving en politie extra hebben gecontroleerd.

 • Eikenprocessierups

  Wilt u de ontwikkelingen over de eikenprocessierups volgen? Kijk dan op onze website.