Bekendmakingen beschikbaar op overheid.nl

De gemeente neemt besluiten over uw omgeving. Denk daarbij aan veranderingen in regels, bestemmingsplannen, structuurvisies, aankondigingen en vergunningen. Van die besluiten moeten alle inwoners op de hoogte worden gebracht. Als iemand het niet eens is met de plannen of besluiten, moet diegene bezwaar kunnen maken tegen de plannen of een zienswijze kunnen indienen.

Deze bekendmakingen liggen ook nu ter inzage in de stadswinkel in Geleen. Daarnaast zijn ze digitaal te vinden op de website overheid.nl. Op die website vindt u eenvoudig berichten van de gemeente over uw buurt. Dit zijn berichten van aangevraagde kap- of bouwvergunningen, wijzigingen in bestemmingsplannen en wijzigingen van andere regelgeving.

Als u zich abonneert op de e-mailservice, krijgt u bericht als er een bekendmaking is gepubliceerd. Abonneren kan op de website overheid.nl

Als u niet naar de stadswinkel kan komen en de stukken niet digitaal kunt opvragen, is er altijd de mogelijkheid de stukken per post te krijgen. U kunt daarvoor bellen met 14 046.

Wilt u bezwaar maken tegen een plan of besluit? Als een bekendmaking is gepubliceerd, heeft u, net als altijd, vanaf dat moment zes weken tijd om uw bezwaar of zienswijze in te dienen. Zoek op deze website naar ‘bezwaarschrift indienen’.