Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Medio april start de gemeente Sittard-Geleen het jaarlijkse cliëntervaringsonderzoek over de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Woont u in onze gemeente en ontvangt u ondersteuning vanuit de Wmo? Dan zijn we benieuwd naar uw ervaringen.

De Wmo biedt onder meer ondersteuning en diensten op het gebied van hulp bij het huishouden, ondersteuning in de thuissituatie, ondersteuning op het gebied van vervoer, een scootmobiel, rolstoel of een aanpassing in huis. Daarnaast zijn er nog andere vormen van ondersteuning mogelijk. Zo bent u bent misschien gevraagd een beroep te doen op uw familie, vrienden of andere mensen binnen uw netwerk. Het is ook mogelijk dat u de oplossing zelf moest regelen of betalen. Of dat u bent doorverwezen naar een andere organisatie of dienst voor ondersteuning of begeleiding. We hopen dat u uw ervaringen hiermee met ons wilt delen.

Hoe kunt u deelnemen? 

Deelname aan het onderzoek kan alleen op uitnodiging. Deelnemers worden met een willekeurige steekproef geselecteerd. Zij ontvangen vanaf 16 april een uitnodiging met een schriftelijke vragenlijst. Het invullen van de lijst kost ongeveer tien minuten. Invullen kan op papier of digitaal. Vanzelfsprekend kunt u iemand vragen om te helpen bij het invullen. Dat kan een familielid zijn, maar bijvoorbeeld ook een buur, vriend of vriendin. 

Anoniem en vrijwillig 

Deelname aan het cliëntervaringsonderzoek is geheel vrijwillig. Alle informatie wordt anoniem verwerkt en kan niet worden herleid naar individuele personen. Het onderzoek wordt in opdracht van de gemeente uitgevoerd door Onderzoeksbureau BMC.

Verbeteren van onze dienstverlening

Door mee te doen, draagt u bij aan het verbeteren van ons beleid en onze dienstverlening. Hierdoor kunnen we onze dienstverlening zo goed mogelijk laten aansluiten bij de wensen en behoeften van cliënten. Daarom stellen wij het zeer op prijs als u even tijd vrijmaakt voor het invullen van het onderzoek. Dus krijgt u een uitnodiging in de bus? Doe dan vooral mee! 

De uitkomsten van het onderzoek worden in oktober gepubliceerd.

Vragen? 

Heeft u vragen naar aanleiding van het onderzoek? Neem dan contact op met team Wmo van gemeente Sittard-Geleen, tel. 14 046.