Augustus 2020

 • Betaal niet te veel voor ongediertebestrijding

  Bij de gemeente komen tijdens de zomer geregeld meldingen binnen van wespenoverlast of overlast van andere ongewenste dieren. U kunt altijd de gemeente bellen.

 • Werkzaamheden viaduct A76 tussen Beek en Geleen bijna klaar

  Het viaduct en de toeritten zijn weer opengesteld voor al het verkeer. De komende twee weken worden enkele restpunten afgewerkt. Bekijk hier de planning.

 • Ronde Raadszaal 27 augustus 2020

  Donderdag 27 augustus vindt om 19:00 uur de rondevergadering plaats in de Raadszaal in het gemeentehuis in Geleen.

 • Mobilisatie-Oorlogskruis postuum toegekend

  Persbericht I Sittard-Geleen, 24 augustus 2020 – De minister van Defensie heeft het Mobilisatie-Oorlogskruis postuum toegekend aan de heer Hendrik Jacobus Blei en de heer Willem Hendrik de Haan (beiden geboren in voormalig Nederlands-Indië). Op 24 augustus heeft burgemeester Verheijen deze onderscheiding uitgereikt aan de in Sittard-Geleen wonende nabestaanden van de heren Blei en De Haan.

 • Aanmelden muziekonderwijs

  Woon jij in de gemeente Sittard-Geleen en wil jij muziekonderwijs volgen? Als je tussen 6 en 18 jaar bent krijg je korting op het lesgeld.

 • Sittard-Geleen en Stichting Babyspullen financieren babystartpakketten voor minima-ouders

  Persbericht I Sittard-Geleen, 28 augustus 2020 – De gemeente Sittard-Geleen en Stichting Babyspullen financieren dit jaar nog vijftig babystartpakketten voor (aanstaande) ouders in de gemeente die het moeilijk hebben. Met dit initiatief zetten de partners zich in om de effecten van armoede op baby’s en jonge kinderen te verminderen, want elk kind heeft recht op een goede start.

 • Meedenkbijeenkomsten school- en sportlocaties

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen is op 8 juli akkoord gegaan met de realisatie van de centrale onderwijs- en sportvoorziening in het middengebied tussen Grevenbicht en Obbicht. Voor deze locatie werkt de gemeente nu het ontwerpbestemmingsplan uit. Maar ook van de te zijner tijd vrijkomende scholen en sportlocaties in Grevenbicht en Obbicht zal de bestemming worden aangepast.

 • Limburg dringt bij minister Grapperhaus aan op aanpassing Wet geestelijke gezondheidszorg

  Gezamenlijk persbericht I 2 september 2020 - De nieuwe Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) moet snel worden aangepast. Dat schrijven Christine van Basten-Boddin en Luc Winants, voorzitters van de regio-overleggen Wvggz in Zuid-Limburg en Noord- en Midden-Limburg, in een brandbrief aan minister Ferd Grapperhaus en staatssecrtaris Paul Blokhuis. De wet blijkt een bureaucratisch monster en is op onderdelen niet uitvoerbaar. Winants en Van Basten-Boddin nodigen de bewindslieden uit om de ervaren knelpunten en mogelijke oplossingen in Limburg te bespreken.