Financiën Sittard-Geleen op orde, tot 2024 geen extra toezicht meer

Het Provinciebestuur heeft deze week besloten om Sittard-Geleen meerjarig repressief toezicht te verlenen. Dat betekent niet alleen dat het toezicht op de financiën van Sittard-Geleen achteraf zal plaatsvinden (net als dit jaar al het geval is), maar ook dat de financiële positie van de gemeente voldoende sterk is om tot en met het begrotingsjaar 2023 dit achteraftoezicht toe te passen.

Voor het college van B&W is dit signaal van de Provincie een teken dat we de juiste weg zijn ingeslagen, verklaarde wethouder Ton Raven (middelen) dinsdagavond 15 december in de gemeenteraad, waar de vierde programmarapportage en de belastingtarieven aan de orde waren.

De provincie geeft in zijn zogenoemd ‘verdiepingsonderzoek’ naar de financiën van Sittard-Geleen wel een aantal aanbevelingen mee. Zo moet de gemeente goed letten op de gevolgen van de coronamaatregelen en ook de financiële situatie rondom de decentralisaties in het sociale domein in de gaten blijven houden.

Daarnaast vraagt de provincie aandacht en oplettendheid voor de financiële gevolgen van de invoering van de Omgevingswet en duurzaamheidsmaatregelen.