Raadsvergadering 15 en 16 december 2020

Dinsdag 15 en woensdag 16 december vergadert de gemeenteraad digitaal. Er is geen publiek toegestaan bij de vergaderingen.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 15 en 16 december vanaf 18.30 uur) 

Agenda dinsdag 15 december 2020

18:30 - 23:00 uur

 1. Vaststellen notulen
 2. Lijst ingekomen stukken
 3. Vaststelling door de raad van de stemming over de moties inzake de programmabegroting 2021 
 4. Wijziging APV Carbid schieten
 5. Benoeming lid vertrouwenscommissie 
 6. Benoeming lid Raadsagendacommissie 
 7. Invulling algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling BsGW 
 8. Toetreding gemeente Mook en Middelaar tot de GR BsGW per 1-1-2021 
 9. Verordening beslistermijn schuldhulpverlening 
 10. 1e wijziging belastingmaatregelen 2021 en legesverordening 2020
 11. 4e programmarapportage 
 12. Uitwerkingsplan Duurzame accommodaties
 13. Vernieuwbouw centrale sport- en zwemaccommodatie Glanerbrook
 14. Motie vreemd D66 inzake volwaardige kerstuitkering voor gedupeerden

Agenda woensdag 16 december 2020

18.30 - 23:00 uur

Eventuele voortzetting raad 15 december na schorsing. 

 

Alle agendapunten en stukken van 15 december en 16 december kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ en via streekomroep Bie Os.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.