Bestemmingsplan Noordelijke Schootsvelden

De gemeente maakt een nieuw bestemmingsplan voor de Noordelijke Schootsvelden in Sittard. Dit is het gebied tussen de Haspelsestraat, Odasingel, Paardestraat en de Dominicanenwal. Een voorontwerp van het bestemmingsplan is klaar.

Afbeelding bestemmingsplan Noordelijke Schootsvelden

Wijzigingen

Het voorontwerp wijkt op een paar punten af van het nu geldende bestemmingsplan. De belangrijkste wijzigingen leest u hieronder.

Een gedeelte van de Noordelijke Schootsvelden wordt gebruikt als evenemententerrein. Voor dit terrein is in 2017 een tijdelijke vergunning verleend, met duidelijke regels voor geluid en het aantal evenementendagen. Deze regels blijven van kracht in het nieuwe bestemmingsplan.

Het nu geldende bestemmingsplan voorziet in de bouw van appartementen aan de Haspelsestraat. In het nieuwe bestemmingsplan is dat niet meer toegestaan. Verder zijn er nog wat kleine aanpassingen.

Inzien en reageren

U kunt het voorontwerp van het bestemmingsplan van 10 juli t/m 6 augustus inzien op www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plannummer is NL.IMRO.1883.SchootsveldenNoord-VO01. U kunt het voorontwerp ook inzien bij de Stadswinkel op Markt 1 in Geleen. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 8.00 tot 18.00 uur en op donderdagavond van 18.00 tot 20.00 uur.

Van 10 juli tot en met 6 augustus 2020 kunt u ook een inspraakreactie indienen. U kunt uw reactie sturen naar het College van Burgmeester en Wethouders, Postbus 18, 6130 AA onder vermelding van “bestemmingsplan noordelijke schootsvelden”.