Volg de Raadsvergadering live

Woensdag 8 juli en donderdag 9 juli vindt om 14:00 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

volg de raadsvergadering live

(beschikbaar vanaf 8 en 9 juli vanaf 14.00 uur)

Coronamaatregelen

In verband met landelijke regelgeving zijn vanaf 1 juli 100 personen toegestaan in één ruimte met inachtneming van de 1,5 meter afstand. Dit aantal personen past echter niet in de Raadszaal van het gemeentehuis, met de inachtneming van het afstandscriterium. Wel in de Hanenhof, waar de raadsvergadering van 8 en 9 juli gehouden worden. Om te voorkomen dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten het maximum aantal personen in de zaal wordt overschreden, verzoeken wij u zich uiterlijk op de dag van de vergadering 12.00 uur te melden via raadsgriffie@sittard-geleen.nl. Bij een verwachte overschrijding van het aantal personen kunnen restricties aan de aanmeldingen worden gesteld.

Agenda raadsvergadering 8 juli 2020

 1. Notulen
 2. Lijst ingekomen stukken
 3. Algemene subsidieverordening gemeente Sittard-Geleen 2020
 4. Vaststellen Lokale Inclusie Agenda 2020-2024
 5. Verklaring van geen bedenkingen deelinrichting Katoen Natie Limburg Chemelot
 6. Saneren openstaande vorderingen HGN BV)
 7. Transformatievisie Wonen
 8. Addendum coalitieakkoord (eerste termijn)
 9. Aankoop voormalig V&D gebouw
 10. Aanscherping kaders Duurzame accommodaties
 11. Centr. onderwijs- en sportvoorziening Grevenbicht-Obbicht
 12. Jaarstukken en 2e Prorap (eerste termijn)

Schorsing

Agenda raadsvergadering 9 juli 2020

 1. Jaarstukken 2019 en 2e programmarapportage 2020 (tweede termijn)
 2. Addendum coalitieakkoord (tweede termijn)

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Hanenhof kunt u alleen in geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/. Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.