Sportakkoord Sittard-Geleen: Sport en beweging nóg meer op de kaart

Sittard-Geleen heeft een rijke historie op het gebied van sport en bewegen. Dit is zichtbaar in de vele verenigingen, het brede sport- en be¬weegaanbod en de vele accommodaties. Toch is sporten lang niet voor iedereen vanzelfsprekend, met name voor kwetsbare groepen. Bovendien wordt er steeds meer van verenigingen gevraagd en wordt een steeds groter beroep gedaan op vrijwilligers, die vaak lastig te vinden zijn.

Om sport en bewegen voor iedereen leuk en toegankelijk te houden, werken we samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisa¬ties aan een Sportakkoord voor Sittard-Geleen. Het Sportakkoord is een lokale invulling van het Nationaal Sportakkoord, en bevat ambities en concrete acties om met elkaar bij te dragen aan het bevorderen van een gezonde en actieve leefstijl van alle inwoners. En dat is belangrijk want Sittard-Geleen heeft een grote opgave op het gebied van gezondheid en gezondheidsbeleving.

Door de coronacrisis is het proces om tot dit akkoord te komen anders gelopen dan gepland. Toch is in de afgelopen periode, onder meer via digitale vragenlijsten en gesprekken, waardevolle informatie opgehaald bij verenigingen, sportaanbieders, organisaties in de zorg, het onderwijs en betrokken inwoners. Op basis hiervan is een concept Sportakkoord opgesteld. Thema’s die hierin aandacht krijgen zijn onder meer sport en beweging in en rondom school, toekomstbestendige verenigingen, ondersteuning en begeleiding voor kwetsbare doelgroepen en samenwerking.

Dit concept is echter pas het begin. Na de zomer gaan we samen met verenigingen, sportaanbieders en maatschappelijke organisaties aan de slag om onze ambities te vertalen naar concrete acties, om uiteindelijk samen het Sportakkoord Sittard-Geleen vast te stellen én uit te voeren. Het proces om tot dit lokaal akkoord te komen is dynamisch en nieuwe partners zijn van harte uitgenodigd om mee te denken. 

Benieuwd naar de pijlers onder onze gezamenlijke ambitie op het gebied van sport en bewegen in Sittard-Geleen? Lees het concept Sportakkoord hier