Juni 2020

 • Digitale presentatie jaarrekening 2019 en tweede programmarapportage 2020

  Vanaf donderdag 4 juni 19.00 uur is de digitale presentatie jaarrekening 2019 en 2e programmarapportage 2020 op de website van Sittard-Geleen beschikbaar.

 • Voorstel nieuwe school- en sportlocatie Grevenbicht-Obbicht naar raad

  Persbericht I Sittard-Geleen, 4 juni 2020 – Het college van B&W van Sittard-Geleen vraagt de gemeenteraad om akkoord te gaan met de bouw van een onderwijs- en sportvoorziening in het Middengebied van Grevenbicht en Obbicht en hiervoor afgerond tien miljoen euro beschikbaar te stellen.

 • Coronacrisis beïnvloedt gemeentelijk reilen en zeilen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 5 juni 2020 – Met een tevreden gevoel kijkt het college van B&W van Sittard-Geleen terug op het jaar 2019. Door strikte begrotingskaders te hanteren is het financieel perspectief van de gemeente flink verbeterd. Niet alleen was er in 2019 een overschot van 1,9 miljoen euro, maar de provincie besloot op basis van het gevoerde financieel beleid om de gemeente de toezichtvorm voor 2020 te versoepelen. Toch is het college er zich terdege van bewust dat al het goede nieuws van 2019 in het niet valt bij de gebeurtenissen die Nederland en de rest van wereld inmiddels geruime tijd in zijn greep houden en die ook zijn weerslag hebben op en in onze eigen gemeenschappen in Sittard-Geleen.

 • Belangrijk nieuws eigen bijdrage Wmo

  Ontvangt u een voorziening of ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van onze gemeente? Bijvoorbeeld voor huishoudelijke hulp, woningaanpassing, vervoer of begeleiding? Dan betaalt u hiervoor sinds 1 januari een eigen bijdrage van €19,- per maand. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) int deze bijdrage voor alle gemeenten.

 • Uitreiking lintjes tijdens speciale gelegenheid

  Persbericht I Sittard-Geleen, 11 juni 2020 – Op vrijdag 24 april hebben 21 inwoners van de gemeente Sittard-Geleen te horen gekregen dat ze een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Hans Verheijen heeft besloten deze tijdens speciale gelegenheden uit te reiken.

 • Storm- of wateroverlast

  Bij storm- of wateroverlast krijgt de meldkamer tientallen telefoontjes van inwoners die overlast of schade hebben. Om te voorkomen dat de alarmlijn overbelast raakt, is het goed te weten waar u wat kunt melden.

 • Sportvelden en sporthallen deels open in zomerperiode

  Normaal gesproken zijn de buitensportaccommodaties in de gemeente Sittard-Geleen niet toegankelijk tijdens de zomerperiode. Dan krijgen de velden/het gras de mogelijkheid om te herstellen van het gebruik tijdens het sportseizoen.

 • Ouderenmishandeling: wat u kunt doen

  Jaarlijks zijn ongeveer 170.000 thuiswonende ouderen (65+) slachtoffer van ouderenmishandeling, zoals lichamelijk geweld, financiële uitbuiting of geestelijke mishandeling.

 • Chemelot Regio eerste Europese Circular Hub

  Door de Circular Hub transformeert Limburg naar een circulaire samenleving, met chemisch industrieterrein Chemelot en de bijbehorende Brightlands onderzoek- en ontwikkelcampus als kloppend hart. Limburg zal het eerste Europese circulaire knooppunt zijn waar inwoners, MKB en industrie zorgvuldig omgaan met grondstoffen, met energiebronnen en met de omgeving waarin zij ondernemen, werken, wonen en recreëren. Gemotiveerd door het Interbestuurlijke Programma (IBP) van rijk. Provincies en gemeenten, heeft een brede alliantie van bedrijven, kennisinstellingen en overheden het laatste half jaar nagedacht over hun ambities. Dat heeft geleid tot de kersverse Ontwikkelagenda Circular Hub.

 • Centrum Geleen studielocatie voor landelijke ontwerpoproep

  Gezocht: vrijmoedige en optimistische ideeën met een realistische blik

 • Ennatuurlijk krijgt sterkere positie in Het Groene Net

  Persbericht I Sittard-Geleen, 18 juni 2020 – Marktpartij Ennatuurlijk krijgt een sterkere positie in warmtebedrijf Het Groene Net. Onderhandelingen tussen de gemeente Sittard-Geleen en Ennatuurlijk hebben geleid tot een nieuwe aandeelhoudersovereenkomst. Hierin is onder meer vastgelegd dat de investeringen in HGN Noord - het Noordelijk deel van Het Groene Net dat warmte levert vanuit de Biomassa Energiecentrale Sittard (BES) - voortaan worden gedaan door Ennatuurlijk. Daarmee straalt de markt vertrouwen uit in Het Groene Net.

 • In gesprek over de toekomst van de omgeving van Chemelot

  De omgeving van Chemelot is een gebied waar nogal eens wat verandert. Zo willen de bedrijven op Chemelot zich blijven ontwikkelen. Bewoners willen de bestaande waardes in het gebied koesteren. De ruimte voor dit alles is beperkt. Dat vraagt om afstemming tussen Chemelot en zijn omgeving.

 • Rondevergaderingen 25 juni 2020

  Donderdag 25 juni vinden om 18:30 uur de rondevergaderingen plaats in de Raadszaal in Geleen en in de Hanenhof in Geleen.

 • Westelijke Mijnstreek werkt samen aan woonwagenbeleid

  Gezamenlijk persbericht I Sittard-Geleen, 24 juni 2020 - Vandaag wordt het rapport ‘Behoeftepeiling woonwagenstandplaatsen provincie Limburg’ gepubliceerd. In dat rapport wordt weergegeven wat de verwachte ontwikkeling is in de behoefte aan woonwagenstandplaatsen tot 2030. In heel Limburg wordt een aanvullende behoefte verwacht. Het onderzoek is te vinden op de websites van de gemeenten Beek, Sittard-Geleen en Stein. De drie gemeenten trekken samen op in de uitwerking die volgt op de behoeftepeiling.

 • Werkbezoek Geleen-Zuid

  Het college van B&W was dinsdag 23 juni samen met ZoWonen op werkbezoek in Geleen-Zuid en liet zich bijpraten over de initiatieven die door en met bewoners worden opgepakt om de leefbaarheid te verbeteren.

 • Sittard-Geleen steunt protest #gemeenteninnood

  De gemeente Sittard-Geleen steunt de protestactie #gemeenteninnood, die op 2 juli in Den Haag plaatsvindt.
  Wethouders uit heel Nederland gaan naar Den Haag om aandacht te vragen voor de financiële problemen waar veel gemeenten mee te maken hebben.