Centrum Geleen studielocatie voor landelijke ontwerpoproep

Gezocht: vrijmoedige en optimistische ideeën met een realistische blik

Afbeelding centrum Geleen studielocatie

De gemeente Sittard-Geleen doet samen met de provincie Limburg mee aan de landelijke ontwerpoproep “De woonwijk als noviteit”. Het centrum van Geleen is de eerste Nederlandse studielocatie. Ontwerpers uit heel Nederland worden gevraagd om met creatieve ideeën te komen voor het centrum van Geleen en zo nieuwe wegen te verkennen voor de woon- en leefomgeving van de toekomst.

Voor het centrum van Geleen lopen al een aantal concrete vernieuwingstrajecten. Denk hierbij aan de Proeftuin Centrum Geleen en het Stadslab, die met name zijn gericht op het vergroten van de levendigheid en het versterken van de aantrekkingskracht. De ontwerpoproep is een van de externe trajecten van de Proefuin en kan door een frisse kijk van de deelnemers van toegevoegde waarde zijn voor de bestaande trajecten.

De ontwerpoproep bestaat uit twee fasen. De eerste fase start half juni. Verschillende ontwerpers uit het land werpen in die periode hun blik op het centrum van Geleen. Lokale ontwerpers worden nadrukkelijk gevraagd mee te doen. Op 3 juli worden ontwerpers rondgeleid door het centrum. Na de zomer brengen ze hun ideeën in voor vernieuwend wonen in het centrum van Geleen. Een deskundige selectiecommissie kiest twee van die ideeën voor verdere uitwerking. Begin 2021 liggen er dan twee voorstellen voor een duurzame verbetering van de woon- en leefkwaliteit in het Geleense centrum, die we graag aan u presenteren. Na de presentatie is het aan pandeigenaren en ontwikkelende partijen om met de ideeën aan de slag te gaan en misschien zelfs te verwezenlijken.

Meer informatie over de ontwerpoproep vindt u op www.bnsp.nl.