Sittard-Geleen steunt protest #gemeenteninnood

De gemeente Sittard-Geleen steunt de protestactie #gemeenteninnood, die op 2 juli in Den Haag plaatsvindt.
Wethouders uit heel Nederland gaan naar Den Haag om aandacht te vragen voor de financiële problemen waar veel gemeenten mee te maken hebben.

De Vaste Kamercommissie van Binnenlandse Zaken debatteert donderdag met minister Ollongren van Binnenlandse Zaken over de gemeentefinanciën. Veel gemeenten kampen met tekorten, onder andere door de oplopende kosten in het sociaal domein waar ze sinds 2015 verantwoordelijk voor zijn. De coronacrisis komt daar nog eens overheen, hoeveel extra kosten de gemeente maakt is nog onbekend.

Voor Sittard-Geleen spelen bovendien nog een paar andere omstandigheden, waardoor de gemeente minder geld van het rijk krijgt. Zo is de ligging tussen België en Duitsland in niet gunstig en levert ook de grote hoeveelheid industrie in de gemeente minder geld op.

Wethouder Ton Raven (middelen) is op 2 juli in Den Haag aanwezig om zijn video-noodkreet kracht bij te zetten.