Sportvelden en sporthallen deels open in zomerperiode

Normaal gesproken zijn de buitensportaccommodaties in de gemeente Sittard-Geleen niet toegankelijk tijdens de zomerperiode. Dan krijgen de velden/het gras de mogelijkheid om te herstellen van het gebruik tijdens het sportseizoen.

Omdat de afgelopen tijd in verband met corona de speelvelden niet gebruikt mochten worden is eerder gestart met de onderhoudswerkzaamheden. De buitensportverenigingen en eventueel andere verenigingen kunnen daarom in afstemming met de Sportstichting gefaseerd eerder gebruik maken van de accommodaties. Mensen of verenigingen die in de zomerperiode willen sporten, kunnen dit kenbaar maken bij de Sportstichting Sittard-Geleen. Daarbij dient wel nadrukkelijk opgemerkt te worden dat dit georganiseerde sportactiviteiten moeten zijn in afstemming met de Sportstichting.

Ook enkele sporthallen in de gemeente zijn binnenkort (vanaf 1 juli) weer toegankelijk. Het gaat om Het Anker in Buchten, Glanerbrook in Geleen, de sporthal Munstergeleen en de Stadssporthal in Sittard. Uiteraard gelden hier dan de coronamaatregelen en -richtlijnen van het RIVM die overal van toepassing zijn. Mensen of verenigingen die gebruik willen maken van een sporthal, kunnen met de betreffende exploitant contact opnemen.