Uitreiking lintjes tijdens speciale gelegenheid

Persbericht I Sittard-Geleen, 11 juni 2020 – Op vrijdag 24 april hebben 21 inwoners van de gemeente Sittard-Geleen te horen gekregen dat ze een Koninklijke onderscheiding ontvangen. Burgemeester Hans Verheijen heeft besloten deze tijdens speciale gelegenheden uit te reiken.

Zo kunnen de gedecoreerden er een mooie feestelijke dag van maken samen met vrienden en familie. Dit zal in overleg met de aanvragers op een passend individueel moment voor de decorandus gepland worden. “Er zijn in verhouding veel inwoners die een lintje krijgen in deze gemeente. Om deze inwoners allemaal te bezoeken op één dag doet geen goed recht aan de individuele prestaties van deze mensen”, aldus burgemeester Verheijen. “Omdat een deel van de gedecoreerden bovendien vanwege de hogere leeftijd tot de risicogroep van het coronavirus behoort, is het ook niet verantwoord om samen te komen tijdens een grote bijeenkomst.”

De gemeente wijkt hiermee af van het landelijke uitreikmoment van 3 juli 2020 en er zal daarom geen grote bijeenkomst in de Schouwburg plaatsvinden, zoals voorgaande jaren gebruikelijk was.

Lintjesregen 2021

Voor de Koninklijke onderscheidingen van volgend jaar is het nog mogelijk om tot 15 juni iemand voor te dragen. Ken u iemand die in de gemeente Sittard-Geleen woont en een lintje verdient? Neem dan eerst contact op met de medewerker Kabinet van het team Bestuur en Communicatie, via telefoonnummer 046-4778048 of via kabinet@sittard-geleen.nl.