Begroting 2021 goedgekeurd

De gemeenteraad heeft donderdagavond 12 november de begroting 2021 van de gemeente Sittard-Geleen goedgekeurd. De gemeente investeert en stimuleert de komende jaren 75 miljoen euro.

Belangrijke voornemers zijn het verhogen van het onderhoudsniveau van de openbare ruimte, het beter schoonhouden van de stad en wegenonderhoud. Ook het mantelzorgcompliment wordt blijvend verhoogd en er wordt geld gereserveerd voor een huisvestingsplan voor scholen en de vernieuwbouw van Glanerbrook in Geleen tot de zwem- en schaatsvoorziening van Sittard-Geleen. Ook komen er extra middelen voor handhaving. Sittard-Geleen gaat aan de slag met stedelijke ontwikkeling en er komt een centrumaanpak voor de binnensteden. Door op cultuurgebied de krachten te bundelen, worden de verbindingen in het culturele veld sterker. Aanvullend besloot de raad om een jeugdlintje te introduceren voor jongeren tot en met 18 jaar.

,,We kunnen nu volle kracht vooruit, naar een toekomst vol met kansen," laat wethouder Ton Raven (middelen) weten. ,,We investeren in de gemeente op velerlei gebied. Daar profiteren onze inwoners van, maar ook het bedrijfsleven dat steun in deze coronatijd goed kan gebruiken."

Naast de begroting heeft de raad ook de belastingtarieven voor komend jaar vastgesteld. De gemeenteraad besloot het tarief voor rioolrecht slechts voorlopig vast te stellen op 197,12 euro en in de raadsvergadering van december te bekijken of het mogelijk is dit tarief nog te verlagen.

Tijdens de raadsvergadering zijn enkele tientallen moties ingediend. Hierover wordt de komende dagen schriftelijk gestemd, zo werd besloten.

Afbeelding Begroting-in-een-oogopslag-2021