Geen behoefte aan gemeenschapsvoorziening in Kemperkoul

Goede voorzieningen zijn een belangrijke voorwaarde voor aantrekkelijke wijken en buurten. Denk aan de aanwezigheid van winkels, scholen en zorg. Maar bijvoorbeeld ook aan een ontmoetingsplek, waar maatschappelijke organisaties en verenigingen activiteiten organiseren.

We vinden het belangrijk dat er verspreid over de gemeente genoeg gemeenschapsvoorzieningen zijn. Hieronder verstaan we gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken voor de buurt voor gezellige momenten, om samen hobby’s uit te oefenen, te koken, elkaar te helpen, of bijvoorbeeld om lezingen of tentoonstellingen te organiseren.

Kemperkoul

In Sittard-Noordoost zijn er verschillende gemeenschapshuizen en ontmoetingsplekken, alleen in de wijk Kemperkoul is zo’n ontmoetingsplek er niet. Om te onderzoeken of er in de wijk behoefte is aan een gemeenschapsvoorziening, vroegen we inwoners naar hun mening. Een groot deel van de huishoudens in de wijk kreeg een uitnodiging om een digitale vragenlijst in te vullen. We onderzochten of, hoe vaak en waar mensen deelnemen aan activiteiten. Hoe lang ze bereid zijn hiervoor te reizen en of er behoefte is aan een gemeenschapsvoorziening in de eigen wijk. Ook vroegen we mensen of ze bereid zijn als vrijwilliger te ondersteunen bij het uitoefenen van genoemde activiteiten.

Er werden 1655 huishoudens uitgenodigd. In totaal vulden 143 mensen de vragenlijst in. Iets meer dan de helft hiervan (73 mensen) neemt deel aan activiteiten op sociaal, maatschappelijk of cultureel gebied. Zij doen dit elders (de helft zelfs buiten de gemeente) en geven als reden hiervoor dat het aanbod in de eigen wijk ontbreekt en er elders genoeg aanbod is. Ze geven ook aan dat ze bereid zijn hiervoor te reizen en dat ze geen behoefte hebben aan een gemeenschapsvoorziening in de eigen wijk. Van de mensen die deelnemen aan activiteiten, wil een groot deel bijdragen als vrijwilliger. Een interessant gegeven dat we in de toekomst graag verder onderzoeken.

Conclusie

De eindconclusie van het onderzoek is dat de behoefte aan een gemeenschapsvoorziening in Kemperkoul nagenoeg nihil blijkt. Deze conclusie is gebaseerd op de uitkomsten van het onderzoek, maar ook gekoppeld aan het lage aantal deelnemers aan het onderzoek. De uitkomst wordt nog eens versterkt door het gebrek aan verenigingen die in deze buurt actief zijn of activiteiten (willen) organiseren op sociaal, maatschappelijk en cultureel gebied.