Geen tijdelijk alternatief voor gesloten spoorbrug Sanderbout

Persbericht I Sittard-Geleen, 11 november 2020 – De fietsvoetgangersbrug in Sanderbout gaat niet tijdelijk open voor gemotoriseerd verkeer. Het college van B&W had medio dit jaar toegezegd te laten onderzoeken of de openstelling een tijdelijk alternatief kon zijn voor de gesloten brug aan de Veestraat. Volgens een extern onderzoek zou openstelling van de fietsvoetgangersbrug voor gemotoriseerd verkeer zorgen voor onveilige situaties. Het onderzoek laat ook zien dat de bestaande brug niet open kan voor gemotoriseerd verkeer.

De spoorbrug aan de Veestraat werd in april 2019 afgesloten voor autoverkeer na een uitgebreide inspectie naar de onderhoudstoestand. Daaruit bleek dat de lastbeperking van 2000 kilo (2 ton) strikt gehandhaafd moest worden. Dat kon alleen door het afsluiten van de brug voor gemotoriseerd verkeer. Voetgangers, fietsers en brommers konden wel gebruik blijven maken van de brug. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart en ProRail zal in 2022 starten met de sloop van de brug en de bouw van een nieuw viaduct over het spoor.

Extern onderzoek

Bewoners van de wijk Sanderbout en enkele ondernemers hebben het college van B&W medio dit jaar gevraagd of de fietsvoetgangersbrug tijdelijk opengesteld kon worden voor gemotoriseerd verkeer als alternatief voor de gesloten spoorbrug. Een extern bureau heeft dit onderzoek uitgevoerd. Openstelling brengt te veel veiligheidsrisico’s en hoge kosten met zich mee en de tijdwinst blijkt minimaal te zijn.

Niet te handhaven

De fietsvoetgangersbrug kan alleen opengesteld worden door gebruik te maken van verkeersregelaars. Er zou dan maar één voertuig tegelijk over de brug mogen en de verschillende verkeersstromen (auto’s, fietsers en voetgangers) zouden gescheiden moeten worden. Buiten de uren dat de verkeersregelaars aanwezig zijn, zou de brug gesloten moeten zijn gemotoriseerd verkeer. Dat valt niet te handhaven.

Spoorbrug Veestraat

Het openstellen van de brug aan de Veestraat blijft onmogelijk. Zowel de gemeente als ProRail wil geen enkel risico nemen wat betreft veiligheid. De handhaving van de lastbeperking van 2 ton kan niet gegarandeerd worden. ProRail zal een nieuw viaduct over het spoor gaan bouwen. De voorbereidende werkzaamheden zijn inmiddels gestart en ProRail en de gemeente hebben gezamenlijk afgesproken dat de uitvoeringswerkzaamheden van de sloop en vernieuwing in 2022 van start gaan.