Raad akkoord met actieplan toerisme

De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 11 november het Actieplan Vrijetijdseconomie voor Sittard-Geleen goedgekeurd. De belangrijkste ontwikkeling de komende tijd is de realisatie van een Visit Experience Centrum Sittard-Geleen, waar bezoekers van Sittard-Geleen op een moderne, eigentijdse wijze informatie kunnen krijgen over de toeristische mogelijkheden van dit gebied.

Deze mogelijkheden richten zich vooral op de rijke historie (waaronder het mijnverleden), het groene buitengebied, de veelzijdige cultuur, de innovatiekracht (regio met toptechnologie en kennis) en de ondernemende winkelstad. Zie voor meer informatie over het Actieplan het persbericht dat hierover is gepubliceerd.

Daarnaast heeft de raad ook gesproken over de mogelijke komst van een passantenhaven in Schipperskerk en het grensoverschrijdend eco-vakantiepark aan de Sportcentrumlaan.

,,Voor wat betreft de passantenhaven wordt nu eerst met alle betrokkenen gesproken,” geeft wethouder Pieter Meekels aan. Naast bijvoorbeeld de visvereniging zijn dat ook de bewoners van de woonboten in de Berghaven en de ondernemers langs de haven. Daarna zal een ontwerp gemaakt worden.

Voor wat betreft het grensoverschrijdend eco-vakantiepark moet eerst nog het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek worden afgewacht. ,,Dit park is immers een particulier initiatief,” zegt Pieter Meekels. Als blijkt dat het haalbaarheidsonderzoek positief is, wordt ook hier het plan verder ontwikkeld, waarbij uiteraard met alle betrokkenen gesproken wordt. ,,Het is goed om nog eens duidelijk te vermelden dat dit vakantiepark niet gebouwd zal worden in de ecologische zone van de Schwienswei, maar in het gebied waar vroeger de gebouwen van het Sport- en Congrescentrum stonden en oostelijk daarvan, in Duitsland,” aldus de wethouder.