Raadsvergadering 11 en 12 november 2020

Woensdag 11 en donderdag 12 november vergadert de gemeenteraad digitaal.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 11 november vanaf 18.30 uur en 12 november vanaf 14.00 uur) 

Agenda raadsvergadering 11 november 2020

 • 18:30 - 18:45 uur: Opening en mededelingen, vaststellen van de agenda, benoeming burgerleden VVD, notulen, ingekomen stukken
 • 18:45 - 19:30 uur: Actieprogramma vrijetijdseconomie
 • 19:30 - 21:00 uur: 1e termijn fracties 3e programmarapportage, programmabegroting 2021, tarieven en belastingen 2021
 • 21:00 - 21:30 uur: Schorsing
 • 21:30 - 22:45 uur: 1e termijn beantwoording door college
 • Schorsing vergadering tot donderdag 12 november 2020

Hervatting raadsvergadering 12 november 

 • 14:00 uur -16:40 uur: 2e termijn fracties en beantwoording college 3e programmarapportage, programmabegroting 2021, tarieven en belastingen 2021
 • Schorsing vergadering
 • 19:00 uur: Heropening vergadering
 • 19:00 uur: Stemming over de amendementen, stemverklaringen en besluitvorming derde programmarapportage, programmabegroting 2021 en tarieven en belastingen 2021, stemming over moties
 • 21:00 uur: Motie vreemd aan de orde van de dag raadsbreed verschraling SEH Zuyderland
 • 21:30 uur: Motie vreemd aan de orde van de dag GroenLinks inzake oplaten ballonnen

Alle agendapunten en stukken van 11 november en 12 november kunt u raadplegen in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering kunt u in beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/ en via streekomroep Bie Os.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.