Oktober 2020

 • Raadsvergadering 8 oktober

  Donderdag 8 oktober vindt om 18:30 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

 • Vidar nieuwe naam van Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek

  Gezamenlijk persbericht I Sittard-Geleen, 8 oktober 2020 - Vidar is de nieuwe naam van het Participatiebedrijf Westelijke Mijnstreek. Onder het motto ‘Werk voorop, kansen voor iedereen’ is Vidar ervan overtuigd dat iedereen aan de slag kan, wat je mogelijkheden ook zijn.

 • Vrijkomende onderwijs- en sportlocaties Grevenbicht en Obbicht

  Na vier bijeenkomsten met belangstellenden uit Grevenbicht en Obbicht zijn de nodige wensen en ideeën opgehaald over de herinrichting van de vrijkomende onderwijs- en sportlocaties in beide dorpen. De basisschool en sportverenigingen die op dit moment gebruik maken van deze locaties, verhuizen in de toekomst naar de unilocatie in het middengebied tussen beide dorpen. Voor de vrijkomende schoollocaties wordt gedacht aan woningbouw, de sportlocaties worden ingezet voor natuur- en landschapsontwikkelingen.

 • Omgevingsvergunning voor Windpark Holtum-Noord

  De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdag 8 oktober een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor de omgevingsvergunning van Windpark Holtum-Noord. De gemeente zet hiermee een belangrijke stap in het verduurzamen van de energievoorziening in Sittard-Geleen. Windpark Holtum-Noord telt drie windturbines en is hiermee het eerste windproject van deze omvang in Zuid-Limburg dat hiervoor een vergunning krijgt. De gemeente heeft van begin af aan als voorwaarde aan het windpark gesteld dat er voordeel van de windturbines ten goede komt aan de omgeving. Hiertoe is samen met belangstellenden een profijtplan opgesteld. Hierover hebben al meerdere gesprekken plaatsgevonden. De verdere invulling wordt de komende periode opgepakt.

 • Vooruit, naar een toekomst vol kansen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 8 oktober 2020 – De gemeente Sittard-Geleen gaat de komende tijd anticyclisch investeren en stimuleren om de nadelige economische gevolgen van de coronacrisis zoveel mogelijk te bestrijden.

 • Ronde raadszaal 29 oktober 2020

  Donderdag 29 oktober vindt om 19:00 uur de rondevergadering digitaal plaats.

 • Ronde raadszaal 15 oktober 2020

  Donderdag 15 oktober vindt om 19:00 uur de rondevergadering digitaal plaats.

 • Hoe ervaart u Burgernet? Help ons mee!

  Met behulp van Burgernet kunt u als inwoner samen met ons als gemeente en de politie samenwerken aan de veiligheid in uw buurt. Hoe meer mensen deelnemen, hoe sneller een persoon of voertuig wordt gevonden. Dus ook uw deelname, maar zeker ook uw gebruikerservaring met Burgernet als u al lid bent, zijn voor ons erg belangrijk om de buurt een stukje veiliger te maken.

 • Bladvegen en bladkorven

  De meeste bladeren zijn gevallen en opgeruimd. De bladkorven zijn weer opgeborgen.

 • Vrijmoedige en optimistische ideeën voor het centrum van Geleen

  Persbericht I Sittard-Geleen, 16 oktober 2020 – ‘Geleen KRAAKT Geleen’ en ‘Het verspreide paleis’ zijn de twee winnaars van de landelijke ontwerpoproep ‘De woonwijk als noviteit’. Deze oproep is gedaan door de Beroepsvereniging voor Planologen en Stedenbouwkundigen (BNSP) in samenwerking met NVTL (de Nederlandse Vereniging voor Tuin- en Landschapsarchitectuur), de gemeente Sittard-Geleen en Provincie Limburg.

 • Nieuwe fase Proeftuin Aardgasvrije Wijk

  Met de onthulling van drie bouwborden door wethouder Kim Schmitz (duurzaamheid) is in Limbrichterveld Noord een nieuwe fase gestart van de Proeftuin Aardgasvrije Wijk.

 • Gewijzigde openingstijden Stadskantoor Sittard

  Om als gemeente het goede voorbeeld te geven en de kans op een besmetting zo klein mogelijk maken, werken we zoveel mogelijk thuis. De dienstverlening aan onze inwoners gaat natuurlijk gewoon door, digitaal waar dat kan of op afspraak als dat nodig is.

 • Opent u uw wereld voor een pleegkind?

  Het is de Week van de Pleegzorg, de week waarin we extra veel aandacht besteden aan pleegzorg in Nederland. Wist u dat er in Nederland zo’n 23.000 kinderen bij pleegouders wonen? Hoewel we het laatste jaar een kleine stijging hebben gezien in het aantal pleegouders, komen we helaas nog steeds pleegouders tekort.

 • Omgeving denkt mee over herinrichting Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan in Sittard

  “Hoe zien de Geleenbeek, Parklaan en Beukenlaan er in de toekomst volgens u uit?” Deze vraag stond centraal tijdens diverse gesprekken met bewoners en belanghebbenden van de Parklaan, Beukenlaan en omgeving. Suggesties en ideeën als ‘breng de Parklaan terug als park én laan’, ‘zorg voor meer beleving met het water’, ‘het is een mooie verbinding tussen het park en de binnenstad die in stand moet worden gehouden’ kwamen meermaals voorbij. Vergelijkbare reacties kwamen ook naar voren uit de ingevulde vragenlijsten van belangstellenden die niet aan de gesprekken konden deelnemen. Het is mooi te zien dat er volop belangstelling is om met én in de wijk, aan de slag te gaan om meer ruimte te bieden aan de beek.

 • Koninklijke onderscheiding voor burgemeester Corsten van gemeente Selfkant

  Persbericht I Sittard-Geleen, 29 oktober 2020 – Burgemeester Verheijen heeft op 29 oktober een Koninklijke onderscheiding uitgereikt aan burgemeester Corsten van de Duitse buurgemeente Selfkant. Hij is benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

 • Mondkapjes voor minima

  De gemeente Sittard-Geleen spant zich in om inwoners die vanwege financiële omstandigheden geen mondkapjes kunnen aanschaffen te voorzien van een mondkapje.