Raadsvergadering 8 oktober

Donderdag 8 oktober vindt om 18:30 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 8 oktober vanaf 18.30 uur) 

Maatregelen in verband met corona

Om de vergadering bij te wonen dient u zich vooraf aan te melden via raadsgriffie@sittard-geleen.nl met naam en telefoonnummer. Doe dit uiterllijk op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur, dit vanwege het beperkte aantal zitplaatsen in verband met de inachtneming van de 1,5 meter afstand. Bij een verwachte overschrijding van het aantal personen kunnen restricties aan de aanmeldingen worden gesteld.

Bij binnenkomst van de zaal wordt u gevraagd zich te legitimeren en dient u een mondkapje te dragen tot het moment dat u op uw stoel plaats heeft genomen.

Collegeleden en ambtenaren, die een rol spelen bij de agendapunten, hebben voorrang mochten er te weinig zitplaatsen beschikbaar zijn. Als toehoorder kunt u de vergadering live volgen (alleen audio).

Agenda raadsvergadering 8 oktober 2020

  1. Intrekken benoeming burgerlid
  2. Referendumverordening
  3. Verklaring van geen bedenkingen Windpark Holtum-Noord

Aansluitend geeft wethouder Raven een korte toelichting over het proces van de behandeling van de begroting 2021.

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Hanenhof kunt u alleen in geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.