Ronde raadszaal 15 oktober 2020

Donderdag 15 oktober vindt om 19:00 uur de rondevergadering digitaal plaats.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 15 oktober vanaf 19.00 uur) 

Agenda rondevergadering 15 oktober 2020

  1. Actieprogramma vrijetijdseconomie Sittard-Geleen 2020-2022
  2. 3e Programmarapportage
  3. Programmabegroting 2021 (88)
  4. Tarieven en belastingvoorstellen 2021

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website. 

Live volgen

De vergadering kunt u via beeld en geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.