Geef uw mening over Sittard-Geleen

Hoe denkt u over de gemeente en onze dienstverlening? Laat het ons weten en doe mee met ons onderzoek!

Als gemeente hechten we er veel waarde aan om ons beleid en onze dienstverlening zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen van onze inwoners. Daarvoor is het belangrijk om te weten wat er leeft. Om dit te meten, doen we een keer per twee jaar een onderzoek. Hieraan kunnen alle inwoners van 18 jaar en ouder meedoen.

De vragen in het onderzoek hebben betrekking op thema’s als leefklimaat, welzijn en zorg, de relatie tussen de inwoner en de gemeente, de directe dienstverlening en voorzieningen in de wijken en buurten. Met de uitkomsten kunnen we - samen met u - werken aan verbeteringen.

Doet u mee?

U vindt de vragenlijst op onze website. Meedoen kan tot 23 oktober.

Na het onderzoek worden de resultaten gepubliceerd op www.waarstaatjegemeente.nl en kunnen de gegevens van Sittard-Geleen vergeleken worden met andere gemeenten. De uitkomsten van de burgerpeiling worden voor het eind van het jaar verwacht.