Raadsvergadering 17 september

Donderdag 17 september vindt om 18:30 uur de raadsvergadering plaats in de Hanenhof in Geleen.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 17 september vanaf 18.30 uur) 

Maatregelen in verband met corona

In verband met de landelijke regelgeving zijn vanaf 1 juli zijn met inachtneming van de 1,5 meter afstand 100 personen toegestaan in één ruimte. Aangezien dit aantal personen vanwege het afstandscriterium niet past in de raadzaal van het gemeentehuis wordt de raadsvergadering op 17 september gehouden in de Hanenhof. Om te voorkomen dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten het aantal personen in de zaal overschreden wordt, verzoeken wij u zich vooraf aan te melden via raadsgriffie@sittard-geleen.nl. Doe dit uiterlijk op de dag voorafgaande aan de vergadering 12:00 uur. Bij een verwachte overschrijding van het aantal personen kunnen restricties aan aanmeldingen worden gesteld.

Agenda raadsvergadering 17 september 2020

  • Toelating L.W. van Rijswijk tot raadslid
  • Notulen
  • Lijst ingekomen stukken
  • Vacature vertrouwenscommissie burgemeester
  • Rekenkamercommissierapport Toegankelijkheid begroting en rapportages
  • Harmonisatie verordeningen participatiebedrijf
  • Rekenkamercommissierapport Onderzoek verbonden partijen
  • Bestemmingsplan parkwoningen Wehrerweg

Alle agendapunten en stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering in de Hanenhof kunt u alleen in geluid live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u die via email stellen aan raadsgriffie@sittard-geleen.nl.