Ronde raadszaal 24 september 2020

Donderdag 24 september vindt om 19:00 uur de rondevergadering plaats in de raadszaal in het gemeentehuis in Geleen.

volg de vergadering live

(beschikbaar op 24 september vanaf 19.00 uur) 

Maatregelen in verband met corona

In de raadszaal zijn maximaal 37 personen toegestaan in verband met de inachtneming van de 1,5 meter afstand. Om echter te voorkomen dat bij de behandeling van bepaalde agendapunten het aantal personen in de zaal overschreden wordt, wordt u verzocht zich vooraf aan te melden via raadsgriffie@sittard-geleen.nl. Doe dit uiterlijk op de dag voorafgaande aan de vergadering 12:00 uur. Collegeleden, insprekers en ambtenaren die een rol spelen bij de agendapunten hebben voorrang. Bij een verwachte overschrijding van het aantal personen kunnen restricties aan aanmeldingen worden gesteld. 

Agenda rondevergadering 24 september 2020

  1. Verklaring van geen bedenkingen Windturbinepark Holtum Noord

Alle stukken treft u aan in Ibabs op de gemeentelijke website.

Live volgen

De vergadering kunt u live volgen via https://sittardgeleen.raadsinformatie.nl/.