Gemeenteraad Sittard-Geleen beveelt burgemeester Sjraar Cox aan voor de derde termijn

Persbericht | Sittard-Geleen, 31 augustus 2018 – De gemeenteraad van Sittard-Geleen heeft donderdagavond 30 augustus besloten om burgemeester Sjraar Cox aan te bevelen voor een herbenoeming.

Hieronder vindt u tekst die de waarnemend voorzitter van de gemeenteraad uitsprak bij de bekendmaking van de aanbeveling, gevolgd door een reactie van de burgemeester.

Bekendmaking aanbeveling herbenoeming burgemeester

Geachte aanwezigen,

vanavond heeft de gemeenteraad in besloten vergadering gesproken over de herbenoeming van burgemeester Cox. Zij heeft kennis genomen van het voornemen van de heer Cox om uiterlijk in juli 2020 met pensioen te gaan en heeft besloten hem voor de dragen voor herbenoeming en daaraan te verbinden de opdracht om met volle kracht en inzet als boegbeeld van de gemeente Sittard-Geleen uitvoering te geven aan de door de raad opgestelde vernieuwingsagenda. In verkorte vorm houdt deze agenda in: 

  1. De bestuurscultuur en de bestuurskracht moeten als dragers van de nieuwe ontwikkelingen op orde zijn.
  2. De gemeentefinanciën moeten worden gesaneerd.
  3. De relatie met de provincie en de samenwerking met de gemeenten in de regio moet worden genormaliseerd en verbeterd en de samenwerking in Zuid-Limburg moet verder worden gestimuleerd.
  4. Sittard-Geleen manifesteert zich regionaal en landelijk als een krachtige centrumgemeente met een daarbij behorende stadspromotie en heeft de samenwerking in de Westelijke Mijnstreek een nieuwe impuls gegeven.

Landelijk is een duurzaamheidstransitie ingezet die ook zijn uitwerking kent in de gemeente Sittard-Geleen en binnen Chemelot. De burgemeester zet zich in voor het vrijmaken van middelen en coördineert de lobby om gelden ten behoeve van deze transitie te verwerven.

De aanbeveling is openbaar. Ik feliciteer van deze plaats de heer Cox met de aanbeveling en verwacht dat de kroon tot herbenoeming overgaat.

Sjraar Cox reageerde als volgt: “Op de eerste plaats dank ik de raad voor het vertrouwen en de samenwerking in de afgelopen twaalf jaar. Sinds mijn benoeming tot burgemeester van Sittard-Geleen in 2006 constateer ik bij mezelf een onverminderd enthousiasme om elke dag de taken die bij mijn ambt horen, zo goed mogelijk te vervullen. Ik ben er trots op dit werk voort te mogen zetten in deze mooie gemeente en haar inwoners.

De komende tijd wil ik conform afspraak met de raad naast de majeure dossiers zoals de gemeentefinanciën, verdere focus leggen op zaken als de bestuurlijke samenwerking in en met de provincie, de bestuurscultuur, de lobby ten aanzien van de duurzaamheidstransitie en het bevorderen van de (sociale) veiligheid. Maar bovenal kijk ik uit naar de ontmoetingen met de inwoners, met hen die samen Sittard-Geleen máken.”

Uitgelicht